Slik fordeles havbruksmilliarden


Publisert 17.10.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Havbruk Nord Havbruk Midt Havbruk Vest

Hvilke kommuner får hva? Sjekk oversikten fra Fiskeridirektoratet her.
Nærings- og fiskeridepartement har og laget en oversikt over fordelingen. Den finner du her.

Omlag 150 norske kommuner, som har avsatt areal til produksjon av laks og ørret, har de siste årene fått tildelt mange milliarder kroner. Det hele handler om auksjonspenger for å tillate mer lakseproduksjon. Myndighetene har åpnet opp for at det kan skje annet hvert år.

– Sjømat Norge er svært glade for at  140 kommuner og 7 fylkeskommuner som har havbruksaktivitet nå for utbetalt midler, sier direktør for samfunnskontakt i Sjømat Norge, Aina Valland.

Nesten 60 kommuner får ekstra midler. Hvorfor? De har i løpet av de siste to årene har lagt til rette mer areal for havbruksbedriftene.

Bare grønt gir mulighet

Vi setter stor pris på at kommunene som setter av areal får penger, sier Aina Valland. Foto: Sjømat Norge

Dersom en lakseoppdretter produserer i «grønt» området, etter det såkalte trafikklyssystemet, får en mulighet til å kjøpe seg retten til å produsere mer laks og ørret gjennom auksjon. De ulike selskapene som har muligheten til å vokse melder seg på en auksjon. Selskapene byr så på hvor mye en ønsker å kjøpe. Hvem som får hva, fordeles etter hvem som bød mest, og hvor mye totalt økt kapasitet myndighetene har tillat. Andelen av disse auksjonsmidlene, som skal betales ut til havbrukskommunene og fylkeskommunene,  settes så inn i det som kalles Havbruksfondet. For 2021 besluttet Stortinget at andelen skulle være 1 milliard.

Det har vært en rekke diskusjoner de siste årene rundt fordelingsbrøken. Sjømat Norge har sammen med Nettverk for kyst og fjordkommuner vært en ivrig pådriver for at kommunene bør få mer igjen av auksjonsmidlene.

– Regjeringen Støre har signalisert at de ønsker mer til kommunene, og det er vi glade for, sier Valland.

Produksjonsavgiften på nyåret

Mer midler kommer også inn i kassa til alle havbrukskommuner i 2022. Da trer produksjonsavgiften inn. Etter lang tids diskusjon om en særskatt i havbruk, endte et  flertall i Stortinget opp med å vedta en produksjonsavgift. Denne er 40 øre pr kilo produsert laks pr selskap. Fordelingen her vil også da være etter hvor mye andel lakseproduksjon en har totalt for en kommune. Totalt utgjør dette ca 500 millioner kroner ekstra til kommunene.

– I tillegg til dette er det varslet utlysning av ny vekst i 2022 hvor en andel av disse midlene også skal ut betales til havbrukskommunene og fylkeskommunene. Årets og tidligere års utbetalinger viser at det lønner seg å sette av areal til havbruksnæringen, avslutter Valland.

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse