Nå kommer de nye lærlingene


Publisert 25.02.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Havbruk Nord Havbruk Midt Rekruttering Havbruk Vest Arbeidsliv

– Det er rett og slett så på tide. Vi har jobbet med dette i over seks år.

Øyvind André Haram er kommunikasjonssjef i Sjømat Norge og er svært fornøyd med godkjennelsen fra Utdanningsdirektoratet. Et år før opprinnelig planlagt gav direktoratet ja til at det fra 1. august kan tegnes lærekontrakt i lærebedrifter for det nye havbruksteknikerfaget.

– Næringen har utviklet seg enormt de siste 10-15 årene. Det er svært viktig at vi tilbyr rett utdanning innen de områdene vi dekker.

Splitter faget
En rekke bedrifter i Ytre Namdal sammen med VAL videregående skole, satte seg ned høsten 2014 for å se hvordan en kunne møte behovet fra en stadig voksende leverandør og servicenæring i havbruket.

– Et bredere utdanningstilbud er svært viktig for havbruksnæringen, sier kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind A. Haram.

– De tok kontakt med oss for å se nærmere på om en kunne endre den eksisterende utdanningen. Snart syv år senere er vi altså i mål. Det er absolutt ikke en dag for tidlig, sier Haram.

En ny læreplan er nå utarbeidet og fra august av kan alle elever som har fullført VG2 akvakultur få to valgmuligheter.

–  I tillegg til dagens vanlige fagbrev i akvakultur, kan de altså nå også velge om de vil gå læretiden sin i en bedrift der de til slutt går opp til en fagprøve i det som heter VG3 havbruksteknikk.

Stort behov
Sjømat Norge har engasjert seg sterkt i å få godkjent det nye fagbrevet. Gjennom deltagelsen i Faglig råd for naturbruk har det vært jobbet målrettet i en egen arbeidsgruppe. Like før jul 2019 kom godkjennelsen fra Kunnskaps og utdanningsdepartementet.

– I etterkant har det vært jobbet godt i en egen læreplangruppe. Det tar normalt to år fra en læreplan er godkjent til at en kan sette i gang med utdanningen. Sjømat Norge søkte om dispensasjon og fikk innvilget dette denne uken fordi behovet er så stort, det betyr at vi nå kan sette i gang fra høsten av, sier Haram.

– Det som er viktig nå er at vi må gjøre dette godt kjent. Vi må formidle det til unge som ønsker utdanning innen havbruk: Mulighetene er nå ennå større.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse