Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Om Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. Itillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Regulering av kongekrabbefangst i 2021

16.11.2020 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har gjeve sitt svar på forslaget til regulering av fangst av kongekrabbe i og utanfor dei kvoteregulerte områda i...

– En tapt mulighet om vi ikke griper sjansen til å skape flere arbeidsplasser

13.11.2020 | Industri   Om Sjømat Norge  
Sjømat Norge og Fiskarlaget har ovenfor Arbeiderpartiet gjentatt at forhandlingene med Storbritannia er en sjelden mulighet for å sikre mer...

Ole Troland ansatt i Sjømat Norge

30.10.2020 | Om Sjømat Norge  
Ole Troland (27) er ansatt som rådgiver i Sjømat...

Krevende utsikter for torskenæringa i 2021

19.10.2020 | Industri   Om Sjømat Norge  
En kvoteøkning på torsk til tross, torskenæringa går en vanskelig tid i møte. Markedsutfordringene gjennom korona blir ikke lettere å håndtere...

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

Sjømat Norge mener at det faglige grunnlaget for så betydelige endringer i reguleringer av laksefisk er svakt. Vi mener derfor at det er et behov...

Sjømat Norges høringsuttalelse til NTP 2022-2033

Vedlagt ligger Sjømat Norge sine overordnede innspill til arbeidet med NTP 2022-2033. Vi har vektlagt de tiltak som anses mest sentrale for å sikre...

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

16.06.2020 | Høringsuttalelser  
Regjeringen ønsker innspill til hva som bør vektlegges i sin eksporthandlingsplan. Sjømat Norge mener gjenåpning av Russland, frys i eksportavgift...

Skatteregimet for havbruk må avklares nå! Brev til Stortinget

29.05.2020 | Havbruk   Høringsuttalelser  
I et felles innspill til Stortingets Finanskomite og Næringskomite tar Fellesforbundet, NNN, Sjømat Norge og Norsk Industri til orde for at...

Ja til flere hvalfangstbåter

16.04.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
Sjømat Norge mener det vil være gunstig for hvalfangstnæringen om det gis muligheter for at flere båter kan delta i hvalfangsten.

Dagpenger under permittering til ansatte i fiskeindustrien

06.04.2020 | Høringsuttalelser   Arbeidsliv  
LO Troms og Finnmark henvendte seg 2. april til arbeid- og sosial departementet angående midlertidige regler for dagpenger under permitteringer i...