Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Om Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. Itillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Høringssvar – Prøveordning for rullerende MTB

Sjømatnæringen har en felles ambisjon med våre myndigheter om å øke bearbeidingsgrad og verdiskapning i Norge med mål om å skape flere...

Behov for eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten?

18.10.2021 | Høringsuttalelser  
Fiskeridirektoratet har sendt på høring et forslag om innføring av eierkonsentrasjonsbegrensninger i...

Forslag til ny forskrift NYTEK22

20.08.2021 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har etter en bred prosess i organisasjonen avgitt sitt høringssvar til Fiskeridirektoratets forslag til ny teknisk forskrift for...

Besøk oss under Aqua Nor

Ta en prat med sjefen og få siste nytt om utviklingen til norsk havbruksnærings omdømme på Sjømat Norges stand, A-143, under AquaNor.

Stine Akselsen overtar industriansvaret

Stine Akselsen (47) er ansatt i stillingen som direktør industri- og handel i Sjømat Norge. Hun overtar jobben etter Sverre Johansen.

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Sjømat Norge har levert sitt høringssvar til forslaget om krav automatiske vektsystemer som Fiskeridirektoratet og justervesenet har hatt på...

Akvakulturregelverket

16.04.2021 | Høringsuttalelser  
Fiskeridirektoratet har en rekke forslag til endringer i Akvakulturregelverket. Sjømat Norge har gitt sine tilbakemeldinger på...

Paul Birger Torgnes valgt som ny styreleder i Sjømat Norge

23.03.2021 | Sjømat Norge   Styret  
Torgnes overtar roret i organisasjonen etter Inger-Marie Sperre, som nå blir leder i bransjegruppe...

Konkurransekraft for fremtidens havbruksnæring – ny havbruksstrategi

Sjømat Norge har i dag sendt sitt innspill til regjeringens varslede havbruksstrategi. -Konkurransekraften må sikres gjennom å videreutvikle...

Nygaard Grøntvedt ny regionsjef i Sjømat Norge

24.02.2021 | Om Sjømat Norge  
Randi Nygaard Grøntvedt (47) blir ny regionsjef midt i Sjømat...