Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Om Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. Itillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Egne tillatelser for miljøteknologi?

14.01.2022 | Høringsuttalelser  
Bør det være egne havbrukstillatelser for ny miljøteknologi? Hva bør i så tilfelle det inneholde?...

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold

Sjømat Norge ber om en dialog rundt forhold knyttet til havbruksnæringens behov for tilgang til detaljert bunndata for en best mulig plassering og...

Økt sjøareal til forsvaret

Forsvaret ønsker økte areal avsatt til øvingsvirksomhet. - En må kunne leve i sambruk, mener Sjømat Norge i sitt høringssvar.

Regulering Kongekrabbe

08.11.2021 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har avgitt høringssvar til Fiskeridirektoratet. Se...

Høringssvar – Prøveordning for rullerende MTB

Sjømatnæringen har en felles ambisjon med våre myndigheter om å øke bearbeidingsgrad og verdiskapning i Norge med mål om å skape flere...

Behov for eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten?

18.10.2021 | Høringsuttalelser  
Fiskeridirektoratet har sendt på høring et forslag om innføring av eierkonsentrasjonsbegrensninger i...

Forslag til ny forskrift NYTEK22

20.08.2021 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har etter en bred prosess i organisasjonen avgitt sitt høringssvar til Fiskeridirektoratets forslag til ny teknisk forskrift for...

Besøk oss under Aqua Nor

Ta en prat med sjefen og få siste nytt om utviklingen til norsk havbruksnærings omdømme på Sjømat Norges stand, A-143, under AquaNor.

Stine Akselsen overtar industriansvaret

Stine Akselsen (47) er ansatt i stillingen som direktør industri- og handel i Sjømat Norge. Hun overtar jobben etter Sverre Johansen.