Sverre Johansen
Direktør industri
980 51 507

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


Industri

Mer verdiskaping og mindre miljøavtrykk

- En nøkkel til større verdiskaping og lavere miljøavtrykk fra sjømatnæringen er økt bearbeiding av norsk fisk i Norge, sier Geir Ove Ystmark i...

Sjømat blir stadig viktigere

Verdiskapingen fra sjømatnæringen er nå nesten tre ganger større enn den var for ti år siden. I 2017 var bidraget til Norges BNP på 93,8...

Nye tariffavtaler for skip tilknyttet Sjømat Norge

13.03.2018 | Havbruk  Industri  Teknologi og service  
I dag signerte Sjømat Norge (NHO) tariffavtaler med Norsk Sjømannsforbund (LO), Norsk Sjøoffisersforbund (LO) og Det norske maskinistforbund...

Norsk sjømatarkiv etablert

08.03.2018 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  
Nå får sjømatnæringen sitt eget nasjonale...

Kystfiskerne og industrien avhengig av hverandre

28.02.2018 | Industri  
- Når fremtidens kvotesystem nå skal utformes, er det helt sentralt at Stortinget sikrer at vi også i fremtiden har en variert kystfiskeflåte. Det...

Må sikre råstofftilgangen til norsk fiskeindustri

20.02.2018 | Industri  
Råstofftilgang er en avgjørende forutsetning for fiskeindustrien i Norge, og er en problemstilling Sjømat Norge prioriterer høyt.

Økt innsats for innsamling av plast

20.02.2018 | Havbruk  Industri  Miljø og Helse  
Sjømatnæringen vil bidra til å redusere plastforurensningen i havet, forbedre egen avfallshåndtering ytterligere og sørge for at eventuelle...

Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

30.01.2018 | Industri  Fiskemel  Fiskefôr  
Norsk fiskeindustri står igjen i fare for å tape råstoff. Nå nekter Færøyenes egne båter å levere fisk i...

Sildelaget avviser like konkurransevilkår

29.01.2018 | Industri  Fiskemel  
Nye minstepriser for råstoff som brukes til fiskemel og fiskeolje lar vente på seg. Forhandlingene mellom Sjømat Norge og Sildesalgslaget går nå...

Godt møte med fiskeriministeren

20.12.2017 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  
-Jeg opplever at vi jobber på lag i mange saker for tiden, sier styreleder i Sjømat Norge, Inger-Marie Sperre. Før julefreden senker seg har...