Sverre Johansen
Direktør industri
980 51 507

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


Industri

Nesten bare godt voksne spiser fisk

For å lykkes med de ambisiøse ernæringsmålene i intensjonsavtalen mellom myndighetene og matvarebransjen trengs det bedre kunnskap om unge...

Kvalitetsprodukt i verdensklasse

02.04.2018 | Sjømat Norge  Industri  
Ole Mindor har klatret til topps to ganger. Hemmeligheten er det som omtales som verdens mest unike...

Sperre gjenvalgt som styreleder

Inger-Marie Sperre ble i dag enstemmig gjenvalgt som styreleder for Sjømat...

Mer verdiskaping og mindre miljøavtrykk

- En nøkkel til større verdiskaping og lavere miljøavtrykk fra sjømatnæringen er økt bearbeiding av norsk fisk i Norge, sier Geir Ove Ystmark i...

Et blått taktskifte

Norge som nasjon må skape 300.000 nye arbeidsplasser innen 2030 og doble eksporten fram mot 2040. Sjømat er en av landets største eksportnæringer,...

Sjømat blir stadig viktigere

Verdiskapingen fra sjømatnæringen er nå nesten tre ganger større enn den var for ti år siden. I 2017 var bidraget til Norges BNP på 93,8...

Nye tariffavtaler for skip tilknyttet Sjømat Norge

13.03.2018 | Havbruk  Industri  Teknologi og service  
I dag signerte Sjømat Norge (NHO) tariffavtaler med Norsk Sjømannsforbund (LO), Norsk Sjøoffisersforbund (LO) og Det norske maskinistforbund...

Norsk sjømatarkiv etablert

08.03.2018 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  
Nå får sjømatnæringen sitt eget nasjonale...

Kystfiskerne og industrien avhengig av hverandre

28.02.2018 | Industri  
- Når fremtidens kvotesystem nå skal utformes, er det helt sentralt at Stortinget sikrer at vi også i fremtiden har en variert kystfiskeflåte. Det...

Må sikre råstofftilgangen til norsk fiskeindustri

20.02.2018 | Industri  
Råstofftilgang er en avgjørende forutsetning for fiskeindustrien i Norge, og er en problemstilling Sjømat Norge prioriterer høyt.