Behov for tilstedeværelse og tilsyn


Publisert 01.04.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Havbruk Høringsuttalelser Industri

Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og Surofi skriver i en høringsuttalelse at det i korona-situasjonen er behov for fysiske kontroller både på fartøy, kaikanten og ved oppdrettsanleggene.

– Det er et sterkt ønske om at det gjennomføres tilsyn. Vi har stor forståelse for at alle må gjøre sitt i en svært krevende situasjon, og at smitteverntiltak er avgjørende for å lykkes. Samtidig ber vi om Fiskeridirektoratet ser på mulighetene for å få lokalt personell ut på kaiene for å overvåke landinger av fisk, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Sammen med Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag og Surofi har Sjømat Norge sendt et høringsbrev til Nærings- og Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet. I brevet oppfordrer organisasjonene til at fysiske kontroller bør gjennomføres.

Les også: Spørsmål og svar om korona 

Fiskeridirektoratet har hittil ikke gjennomført fysiske kontroller i kampen for å hindre spredning av covid-19. I en krevende tid med stor fare for smittespredning mener de fire organisasjonene at Fiskeridirektoratet bør sette av ressurser til å gjennomføre kontroller.

– Fysiske kontroller vil i det minste kunne ha en preventiv effekt. Med strenge retningslinjer for smittevern mener vi det vil være forsvarlig å utnytte tilgjengelige ressurser på en slik måte, heter det i brevet.

Les hele høringsuttalelsen her: Behov for tilstedeværelse og tilsyn

 

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Dramatisk dag for havbruksnæringen og kystbefolkningen

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

Nye minstepriser for bunnfisk

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Er di kantine den beste?

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Peder Egseth ny politisk spydspiss