Klar tale i fra FN og FAO under åpningen av Salmon Eye!


Publisert 12.09.2022 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

FN og FAO fremsnakket mulighetene i havbruksnæringen under avdukingen av Eide Fjordbruk sitt nye visningssenter, Salmon Eye.

– Målet med et senter, som Salmon Eye, er å informere verden om bærekraftig sjømatproduksjon på en åpen og engasjerende måte, forteller Sondre Eide, daglig leder i Eide Fjordbruk.

Sjeldent storfint besøk var lagt til Rosendal under åpningen av Salmon Eye, fredag 2. september.

På talerlisten denne dagen var blant annet, Direktør for fiskeri og akvakultur i FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Manuel Barange. I en videohilsen adresserte han blant annet hungersnøden som sprer seg i verden og hvilken rolle mat fra havet kan spille i å fø en stadig voksende befolkning.

Den dystre virkeligheten er at vi har opp til 828 millioner mennesker som er berørt av sult, dette var i 2021. Dette er 150 millioner flere siden utbruddet av COVID-19 pandemien. Mat fra havet kan og må være en del av løsningen for en verden uten sult og underernæring.

Manuel Barange, direktør for Fiskeri og akvakultur i FAO 

FNs generalsekretær sin spesialutsending for havet, Peter Thomson, var også til stede på video og var klar i sin tale,

Dere har bedt meg kommentere om det er mulig å nå bærekraftig matproduksjon gjennom akvakultur. Mitt svar er et utvilsomt, ja!

Peter Thomson, FNs generalsekretær sin spesialutsending for havet
Fra åpningen av Salmon Eye.

Videre forteller Thomson at det er et sentralt budskap hos FAO, at havet, sammen med planetens elver og innsjøer, kan mate verden.

Både Thomson og Barange peker på mulighetene og potensiale som ligger i akvatisk matproduksjon, noko Salmon Eye skal bidra til å belyse. Det blir en plattform for informasjons – og kunnskapsdeling rundt utfordringer i næringen, og samtidig vise mulighetene og løsningene som ligger i produksjon av mat som kommer fra havet.

Lokale utfordringar, løysningar og innovasjonar skal sjåast i eit globalt perspektiv. Senteret skal vere ein arena for formidling og diskusjon med særleg fokus på fotavtrykket til matproduksjon i sjø.

Sondre Eide, daglig leder i Eide Fjordbruk

Vil du vite mer?

 
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse