Den nye mateksportforskriften gjør det enklere for både produsent og eksportør å få oversikt over reglene for eksport av sjømat til land utenfor EØS.

Mateksportforskriften gjelder for eksport av mat, biprodukter, fôr, levende dyr m.m. og inkluderer også bestemmelse om produksjon og eksport av ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer. 15. juli samles derved alle regler og praksis knyttet til utstedelse av helsesertifikater for eksport til tredjeland i én forskrift. Mattilsynet publiserer samtidig en veileder til mateksportforskriften.

Sjømat Norge synes det er veldig positivt at det kommer en forskrift som tydeliggjør både ansvar og rettigheter for virksomheter som produserer og eksporterer norske sjømatprodukter. Det gir produsenter og eksportører mer forutsigbare rammer for utstedelse av helsesertifikater.

Forskriften er en del av Mattilsynets arbeid med å effektivisere og regulere utstedelsen av eksportattester. Sjømat Norge følger arbeidet tett, og vi har fått gjennomslag for mesteparten av våre innspill i høringsrunden.

Norsk sjømat eksporteres til 140 land, og hvert år utsteder Mattilsynet ca. 60 000 sjømatsertifikater. Mattilsynet må ha raske og smidige rutiner for utstedelse av nødvendige helsesertifikater, slik at norske sjømateksportører kan møte kundenes krav til vareflyt i verdikjeden.

Tidligere i år fjernet Mattilsynet krav om rekvisisjoner og forenklet rutinene for utstedelse av de fleste helsesertifikater for sjømat (nye rutiner). Det var gode nyheter, og hverdagen ble enklere for sjømateksportørene. 30. juni kom det nytt helsesertifikat for eksport av ikke-konforme varer. Nå har vi fått mateksportforskriften.

Sjømat Norge ser frem til fortsatt god dialog med Mattilsynet om ytterlige effektivisering av tilsynet med norsk sjømatproduksjon og eksportløpet.

Link til Mateksportforskriften på lovdata

Les mer:

Mattilsynet om mateksportforskriften

Sjømat Norge – vårt høringssvar

 

Vil du vite mer?

 
Lars Haneborg
Lars Haneborg
fagsjef miljø og helse
Mobil: 920 83 688

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Mattilsynet og personopplysninger

Digitalt medlemsmøte Havbruk nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

– Gode grep!

Medlemsdag teknologi- og servicebedriftene

God folkeopplysning

Sjømaten blir digital

Årssamling i Sjømat Norge havbruk nord – Dato uavklart!