Skal du eksportere fiskemel til dyrefôr på særskilte vilkår, såkalte ikke-konforme varer? Myndighetene har laget et nytt helsesertifikat.

Det er lov å eksportere næringsmidler og fôrvarer som er produsert på særskilte vilkår til land utenfor EØS – området. Særskilte vilkår betyr at de norskproduserte varene ikke oppfyller alle krav i gjeldende norsk regelverk. Varene kan derfor ikke omsettes i Norge eller andre EØS-land.

Ved eksport av ikke-konforme varer kan heller ikke de vanlige helsesertifikatene benyttes, da de attesterer for at alle norske regelverkskrav er oppfylt. Etter en henvendelse fra Sjømat Norge har Mattilsynet laget et nytt sertifikat for eksport av fiskemel til dyrefôr som er produsert på særskilte vilkår. Mattilsynet oppdaterte samtidig sertifikatet for sjømat som ikke kan omsettes i EØS.

Mattilsynet har også innført nye rutiner for å få utstedt helsesertifikat for ikke-konforme varer.  Senest tre virkedager før sertifikatet skal hentes ut, må eksportøren sende inn rekvisisjon for alle typer ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer, inkludert ikke-konform sjømat. Rekvisisjonen sendes til det kontoret i Mattilsynet som fører tilsyn med produsenten av varepartiet.

Mattilsynets skjematjenester kan ikke benyttes.

Les mer hos Mattilsynet om eksport av ikke-konforme varer

 

 

Vil du vite mer?

 
Gunn H. Knutsen
Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ole Troland ansatt i Sjømat Norge

Et vellykket webinar om sjømatsvinn

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Lokale forhandlinger

Enighet i fiskeindustrien

Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

Her er webinaret

Havbruksoverenskomsten vedtatt

Krevende utsikter for torskenæringa i 2021