Skal du eksportere fiskemel til dyrefôr på særskilte vilkår, såkalte ikke-konforme varer? Myndighetene har laget et nytt helsesertifikat.

Det er lov å eksportere næringsmidler og fôrvarer som er produsert på særskilte vilkår til land utenfor EØS – området. Særskilte vilkår betyr at de norskproduserte varene ikke oppfyller alle krav i gjeldende norsk regelverk. Varene kan derfor ikke omsettes i Norge eller andre EØS-land.

Ved eksport av ikke-konforme varer kan heller ikke de vanlige helsesertifikatene benyttes, da de attesterer for at alle norske regelverkskrav er oppfylt. Etter en henvendelse fra Sjømat Norge har Mattilsynet laget et nytt sertifikat for eksport av fiskemel til dyrefôr som er produsert på særskilte vilkår. Mattilsynet oppdaterte samtidig sertifikatet for sjømat som ikke kan omsettes i EØS.

Mattilsynet har også innført nye rutiner for å få utstedt helsesertifikat for ikke-konforme varer.  Senest tre virkedager før sertifikatet skal hentes ut, må eksportøren sende inn rekvisisjon for alle typer ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer, inkludert ikke-konform sjømat. Rekvisisjonen sendes til det kontoret i Mattilsynet som fører tilsyn med produsenten av varepartiet.

Mattilsynets skjematjenester kan ikke benyttes.

Les mer hos Mattilsynet om eksport av ikke-konforme varer

 

 

Vil du vite mer?

 
Gunn H. Knutsen
Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ny mateksportforskrift

Kuttet fraværet i fjor, er med på IA-prosjekt i år

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten