Mattilsynet har sendt forslag til ny mateksportforskrift på høring. - Den tydeliggjør både ansvar og rettigheter, sier Sjømat Norges i høringen.

Det foreslås å innlemme gjeldende forskrift om produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS på særskilte vilkår som ble fastsatt 31. 8. 2018. Alle regler og praksis knyttet til utstedelse av helsesertifikater samles derved i én forskrift.

Norsk sjømat eksporteres til 140 land, og sjømatbransjen har behov for at Mattilsynet årlig utsteder ca. 60 000 sertifikater. Det har stor betydning for sjømatnæringen at Mattilsynet har raske og smidige rutiner for utstedelse av nødvendige helsesertifikater, slik at norske sjømateksportører kan møte kundenes krav til vareflyt i verdikjeden.

Tidligere i år fjernet Mattilsynet krav om rekvisisjoner og forenklet rutinene for utstedelse av de fleste helsesertifikater for sjømat. Det var gode nyheter, og hverdagen ble enklere for sjømateksportørene. Nå kommer mateksportforskriften, som vil føre til mer forutsigbare rammer for utstedelse av helsesertifikater. Sjømat Norge ser frem til det videre arbeidet i Mattilsynet, med ytterlige effektivisering av tilsynet med norsk sjømatproduksjon og eksportløpet.

Forskriften pålegger både produsent og eksportør ansvar for å etablere rutiner for å kunne dokumentere at partiet som eksporteres oppfyller kravene som må være oppfylt for å få utstedt helsesertifikat ved eksport ut av EØS. Forskriften gir videre regler for Mattilsynets behandling av søknad om helsesertifikat, dvs. vilkår som må være oppfylt og grunnlag for å avslå en søknad, tilbakekalling og retur av helsesertifikater.

Sjømat Norge synes det er veldig positivt at det kommer en forskrift som tydeliggjør både ansvar og rettigheter for virksomheter som produserer og eksporter norske produkter til land utenfor EØS, og at alle bestemmelser for slik eksport samles i én forskrift. Vi synes imidlertid at forskriften er uklar med hensyn til hvor omfattende Mattilsynets ansvar er ved attestering av at krav er oppfylt for varene som eksporteres.   Dette ansvaret bør etter Sjømat Norges mening kun gjelde krav som er nevnt i sertifikatet eller som er nedfelt i annet avtaleverk, og som er fremforhandlet mellom Norge og importlandet.

Se hele høringssvaret vårt og høringsdokumentene i menyen til venstre.

Vil du vite mer?

 
Gunn H. Knutsen
Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer