Balanserte vedtak i Næringskomiteen


Publisert 04.11.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Havbruk Havbruk Nord Havbruk Midt Havbruk Vest

Næringskomiteen har behandlet to representantskapsforslag ett om innføring av rullerende MTB og ett om utleie av havbrukstillatelser. Et bredt flertall på Stortinget lander på balanserte forslag som i stor grad er i tråd med innspillene fra Sjømat Norge.

Sjømat Norge har foreslått at det bør innføres en forsøksordning som kan gi havbruksbedriftene økt fleksibilitet. Næringskomiteens vedtak er som følger 

“Stortinget ber regjeringen utrede en ordning med rullerende MTB og legge fram en sak for Stortinget innen utløpet av fristen for behandling i vårsesjonen 2021, med sikte på å innføre en prøveordning som skal bidra til økt bearbeiding og verdiskaping”.  

– Vedtaket er langt på veg i tråd med de innspillene vi har gitt, sier Jon Arne Grøttum som er direktør havbruk i Sjømat Norge.

Vil gjennomføre avgrenset uttesting

Det innebærer at regjeringen får utredet innretning og effektene av økt fleksibilitet i havbruket med den hensikt å bidra til økt bearbeiding og verdiskapning. Ved at flertallet på Stortinget vil gjennomføre en avgrenset uttesting vil dette gi kunnskap om hvordan alternative reguleringsformer vil fungere før det blir konkludert på en endelig løsning 

Aina Valland, som er direktør for samfunnskontakt, sier at organisasjonen har hatt god og løpende kontakt med representantene i Stortingets Næringskomite. 

– Det har vært ulike synspunkt i næringen på hvordan en slik ordning vil slå ut, og Sjømat Norge har utarbeidet et forslag som næringen bredt har stilt seg bak, sier Valland 

Les også: Økt fleksibilitet ønskelig

Vil ikke gjeninnføre skjønnhetskonkurranser

Næringskomiteen har også behandlet forslag om innføring av utleie av laksetillatelser til fiskeindustrien. Sjømat Norge har pekt på at det ikke er ønskelig å gjeninnføre skjønnhetskonkurranser ved tildelinger av vekst. Organisasjonen er helt enig i at vi fiskeindustrien trenger bedre råstofftilgang, men politikerne har en rekke verktøy de kan ta i bruk for å sikre det. 

 Vi er bekymret for at en slik ordning vil gå på bekostning av det nylig innførte vekstregimet, sier Valland.

Hun mener at det endelige vedtaket gir regjering og Storting mulighet til å se nærmere på disse utfordringene.  

 Stortinget har ikke vedtatt å innføre en leieordning, men å legge frem en utredning som viser effektene.  

Næringskomiteens vedtak er som følger: Stortinget ber regjeringen om å utrede en ordning med utleie av tidsbegrensede akvakulturtillatelser for å sikre egenproduksjon i fiskeindustrien”. 

Begge sakene skal debatteres i Stortinget i neste uke. 

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Webinar: Hvordan sikre sykdomskontroll i havbruk?

Webinar: Status om perlesnormaneter (Apolemia uvaria)

Minsteprisene ferdig forhandlet

Gode nyheter for handelen med EU

Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

Denne vil løfte næringen

Tiltakspakke i møte med statsråden

Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

Sertifikatet på plass igjen

Ungdomspolitikertur til Senja: – Vi må gi politikerne innblikk i næringen