Vi hadde ikke overlevd uten havet - det gir oss luft å puste i, mat på bordet og er en viktig transportåre. Det store spørsmålet om hvordan vi kan ta vare på havet og samtidig øke verdiskaping og matproduksjon var også debattema i Arendal onsdag.

Debatten var i regi av Norges Rederiforbund, Sjømat Norge og WWF med en rekke sentrale personer i panelet. Fra Sjømat Norge stilte direktør Aina Valland. Hun understreket det store potensialet havet gir for økt verdiskaping både fra høsting og produksjon av sjømat.

– Fangst, høsting og akvakultur må skje på bærekraftig måte, og vi har gjennom vårt strategidokument «Sjømat 2030 – et blått taktskifte» pekt på hvordan vi kan gjøre dette, sier Valland.

Les mer om Sjømat 2030 – et blått taktskifte

Både utviklingsminister Nikolai Astrup og Vidar Helgensen, som i dag sitter i Det internasjonale havpanelet, påpekte at norsk kunnskap og teknologi er og vil være sentralt for vekst og utvikling blant annet i utviklingsland. De understreket også hvor viktig havet og mat fra havet er for landet vårt.

I panelet deltok også Harald Solberg fra Norges Rederiforbund, Kristin Holth fra DNB, Bård Vegar Solhjell fra WWF Norge og Lisa Svensson som jobber med havspørsmål i FNs miljøprogram.

Potensialet er stort. En svært liten del av maten vi spiser kommer i dag fra havet. Samtidig er det slik at 90 prosent av verdenshandelen fraktes på havet. To tredjedeler av de økonomiske verdiene som havet gir, er avhengige av et sunt og rent hav.

Likevel blir det stadig mer søppel i havene, og i løpet av de siste 40 årene har en stor andel av artene forsvunnet. Dette setter rammene for den veksten som havnæringene skal igjennom for å svare ut behovene til verdens stadig voksende befolkning.

Havnæringene vil ha en avgjørende rolle for å nå en rekke av FNs bærekraftsmål, som utryddelse av sult, utvikling av ren energi, utryddelse av fattigdom, bedre klima, gode arbeidsmarkeder og økonomisk vekst. Dette skal gjøres innenfor rammene av bærekraftsmålene om rene hav og livet i havet.

Debatten handlet blant annet om hvordan havnasjonen Norge og norsk næringsliv kan ta en internasjonal lederrolle når det gjelder bærekraft.


BILDET OVER: Aina Valland og Bård Vegard Solhjell under debatten i Arendal. Foto: Karoline Andaur/WWF

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Disse kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!

Kurs i toll og opprinnelse

Sjømat Norge satser ungt

Trude Olafsen ny leder for arbeidsutvalget i teknologi og service

Sjømat Norge søker fagsjef miljø og helse

Vi ønsker deg…

Vest i aust, Oslo