Ditt søk kurs ga 176 treff

Kuttet fraværet i fjor, er med på IA-prosjekt i år

04.08.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Arbeidsliv  
Sykefraværet er på vei ned, og i år er de med på IA-bransjeprogram. Språk og kultur blir første post på programmet for Ellingsen...

Nytt bransjeprogram for matbransjen

05.06.2020 | Rekruttering  
Sjømat Norge, NHO Mat og Drikke, NNN og Kompetanse Norge har sammen, på rekordtid, fått på plass korte og bransjerelevante...

Et eget bransjeprogram for mat- og drikkevareindustrien

03.05.2020 | Sjømat Norge  
NNN, NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge har blitt tildelt rundt 15 millioner kroner i midler av regjeringen til et eget bransjeprogram til...

Tiltak for kritisk skipsfart – Sjøfartsdirektoratet

I denne spesielle situasjonen er det av stor samfunnsmessig betydning at enkelte fartøy som brukes i virksomheter som departementene har definert som...

Kurs i toll og opprinnelse

06.01.2020 | Kalenderen  
Tollregelverket kan være svært utfordrande. Kva betyr f.eks nye frihandelsavtalar for deg? Tolldirektoratet gjev deg ny informasjon spesialtilpassa...

Oppretter felles forum mot rømming

15.10.2019 | Havbruk  
Kystrederiene, Sjømatbedriftene, Norsk Industri og Sjømat Norge har sammen gått til enighet om seks felles tiltak mot rømming. Blant tiltakene er...

– Rømt fisk skal bort fra elvene

23.09.2019 | Havbruk  
Sjømat Norge beklager sterkt de rømmingshendelsene som har vært i år. – Vi må finne ut hvorfor det skjer, dele erfaringer og samtidig ta rømt...

AVLYST: Kurs i Rømmingssikring – Sortland

11.09.2019 | Havbruk Nord   Kalenderen  
Sjømat Norges kurs i rømmingssikring er avlyst som følge av koronaviruset.

Kurs i Rømmingssikring – Val vg.

11.09.2019 | Havbruk Midt   Kalenderen  
Sjømat Norge setter opp nye kurs i rømmingssikring for sjøanlegg hvor fokus er status, tiltak og erfaringsutveksling av de hendelser som har vært.

Kurs i Rømmingssikring – Alta

11.09.2019 | Havbruk Nord   Kalenderen  
Sjømat Norge setter opp nytt kurs i rømmingssikring for sjøanlegg hvor fokus er status, tiltak og erfaringsutveksling av de hendelser som har...