Verdens lakseproduksjon øker både i omfang og antall arbeidsplasser viser ny rapport.

Den globale havbruksproduksjonen fortsetter å utvikle seg bærekraftig. Nye tall viser en årlig produksjon på 17,5 milliarder måltid laks og 132 600 jobber i kystsamfunn over hele verden.

– Det er ingen tvil om at verdens lakseproduksjon blir stadig mer viktig, sier president i ISFA, Trond Davidsen. FOTO: Sjømat Norge

Det er den internasjonale samarbeidsorganisasjonen for lakseproduserende land (ISFA), som I dag lanserer rapporten Salmon Farming: Sustaining Communities and FeedingI forbindelse med verdens havdag.

– Dagen I dag gir oss muligheten til å peke på lakseproduksjonens rolle I debatten rundt et bærekraftig hav. Antallet havbrukere øker I en verden der havet stadig blir pekt på som en viktigere kilde for matproduksjon. Lakseproduksjon gir minimalt fotavtrykk, sier Trond Davidsen, president I ISFA.

Rapporten viser at havbrukere til sammen produserer 17,5 milliarder måltid årlig fra bare 0,00008 prosent av verdenshavene. I tillegg er verdien av produksjonen over 15 milliarder (15,4) dollar årlig. Det er I dag 132,600 direkte og indirekte arbeidsplasser knyttet til havbruksnæringen I verden. I tillegg skapes det flere tusen arbeidsplasser som følge av etableringene I en rekke andre sektorer.

– Havbrukere I verden produserer årlig 2,5 million ton med laks. Enten du eter den som sushi, grillet eller røkt, er det svært trolig at den er blitt oppdrettet av et av medlemmene I ISFA, sier Davidsen. – Oppdrettslaks er i dag blitt svært vanlig som sunn hverdagskost i store deler av verden.

Rapporten peker utviklingene innen havbruksproduksjonen de siste årene, samt utfordringene med en stadig voksende befolkning på jordkloden og behovet for å inne nye innovative metoder å produsere mat på. Den inneholder også en oversikt over produksjonen I alle laksproduserende land. ISFA lanserte sin første globale rapport i 2015, som den gang viste en årlig produksjon på 14,8 milliarder måltid og en verdi på 10 milliarder samt 121.000 direkte og indirekte arbeidsplasser.

 

LAST NED: ISFA Report 2018 FINAL FOR WEB

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ole Troland ansatt i Sjømat Norge

Et vellykket webinar om sjømatsvinn

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Lokale forhandlinger

Enighet i fiskeindustrien

Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

Her er webinaret

Havbruksoverenskomsten vedtatt

Krevende utsikter for torskenæringa i 2021