Vil ha mer bearbeiding


Publisert 10.11.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri og handel

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet var svært klar da hun nylig besøkte Torskefiskkonferansen. Kristina Hansen mener at Norge trenger økt bearbeiding langs kysten, og at industrien derfor må styrkes

– Regjeringen jobber for å øke graden av bearbeiding. Vi har flere prosesser på gang og har fått mange gode innspill i høringssvarene til Tveiteråsrapporten, sa Hansen under konferansen i Tromsø.

Hansen mener at flere av innspillene er svært gode og at en absolutt vil gå videre med flere av disse.

– Uavhengig av dette. Vi skal ha mer aktivitet lang kysten og samfunnskontrakten skal styrkes. Dette handler om å ivareta distriktene. Vi trenger helårlige arbeidsplasser.

– Hvordan få til det?

Kristina Hansen (AP) er statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun har tidligere vært ordfører i Nordkapp kommune. Foto: Sjømat Norge

– Jeg tror flåten i større grad må ta hensyn til industrien. Dette kommer vi til å vektlegge når vi legger frem Kvotemelding 2.0 i starten av 2023.

Direktør for industri i Sjømat Norge, Stine Akselsen , er svært glad for det tydelige budskapet fra Hansen under konferansen i Tromsø.

– Vi har flere ganger vært tydelige på at det haster å gjøre noe. Vi ser frem til hva som kommer fra regjeringen fremover.

Førstehåndsomsetningen

I følge statssekretæren ligger Fiskesalgslagsloven* fast fremover. Med andre ord det vil ikke komme noen større endringer her. Hansen letter likevel noe opp.

Råfiskloven, lov om omsetning av råfisk av 14. desember 1951, regulerte førstehåndsomsetningen av fisk, skalldyr og småhval ilandført i Norge. Råfiskloven ble 1. januar 2014 erstattet av Fiskesalslagslova av 21. juni 2013, nr. 75.

Store norske leksikon

– Vi kommer til å se på hvordan fiskesalgslagsloven praktiseres. Det er viktig å sørge for en reel konkurranse om råstoffet. Prøveordningen med 50 prosent av det fryste råstoffet på auksjon var viktig, og vi er glad salgslagene tok signalene fra departementet. Det er viktig at omsetningsformene er velfungerende.

Under konferansen i Tromsø som samlet over 400 deltakere var også kvalitet et sentralt tema. Statssekretæren la vekt på dette da hun stod på talerstolen. Statssekretæren avsluttet sitt innlegg med å poengtere at dersom kvaliteten er dårlig før den når kaia, kan dette vanskelig taes igjen senere i verdikjeden.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse