Sjømat Norge støtter NFD: – Viktig med riktig tiltak til riktig tid


Publisert 20.03.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Havbruk

Sjømat Norge støtter beslutningen om å gi departementet adgang til å tilpasse tilbud til etterspørsel i en svært utfordrende periode.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen varslet onsdag 18. mars ekstraordinære koronatiltak for sjømatnæringen.

Sjømat Norge støtter beslutningen om å gi departementet adgang til å tilpasse tilbud til etterspørsel i denne vanskelige situasjonen.

Uforutsigbar periode

– Vi er inne i en svært uforutsigbar periode hvor forvaltningen må gis myndighet til å håndtere uforutsette hendelser, sikre fleksibilitet i produksjonen og gi gass eller trykke på bremsen når det trengs, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Flere av markedene er usikre som følge av koronautbruddet. Dette kan rammer eksporten av fersk fisk. Mens HORECA-markedet har falt helt bort i flere markeder, har etterspørselen etter fryst økt.

– Her trengs riktig tiltak til riktig tid. Som næring setter vi derfor stor pris på at statsråden tidlig sørger for å få på plass fullmakter og viser nødvendig handlekraft, sier Ystmark.

Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge, roser myndighetene for å vise stor forståelse i en vanskelig sitasjon. FOTO: Sjømat Norge.

Direktør for havbruk, Jon Arne Grøttum, roser myndighetene for å vise stor forståelse i en vanskelig situasjon for mange.

– Vi er i dialog med myndighetene for å få til en større fleksibilitet i regelverket som er tilpasset den situasjonen vi er i nå med koronaviruset. Vi opplever stor forståelse for dette både fra politisk ledelse og embetsverk i flere departement og i forvaltingen

Normal produksjonssituasjon 

Tallene viser at produksjonssituasjonen er normal for denne tiden av året.

– Vi går inn i mars med et volum i sjøen med laks som er på tilnærmet samme nivå med det vi hadde på samme tid i fjor, sier leder for Sjømat Norge sitt produksjonsforum Edmund Broback.

Produksjonsforumet går ut med oppdaterte produksjonstall torsdag 19. mars i sitt «Akvafakta måned».

Les også: Spørsmål og svar om korona 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold