Sjømat Norge støtter NFD: – Viktig med riktig tiltak til riktig tid


Publisert 20.03.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Havbruk

Sjømat Norge støtter beslutningen om å gi departementet adgang til å tilpasse tilbud til etterspørsel i en svært utfordrende periode.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen varslet onsdag 18. mars ekstraordinære koronatiltak for sjømatnæringen.

Sjømat Norge støtter beslutningen om å gi departementet adgang til å tilpasse tilbud til etterspørsel i denne vanskelige situasjonen.

Uforutsigbar periode

– Vi er inne i en svært uforutsigbar periode hvor forvaltningen må gis myndighet til å håndtere uforutsette hendelser, sikre fleksibilitet i produksjonen og gi gass eller trykke på bremsen når det trengs, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Flere av markedene er usikre som følge av koronautbruddet. Dette kan rammer eksporten av fersk fisk. Mens HORECA-markedet har falt helt bort i flere markeder, har etterspørselen etter fryst økt.

– Her trengs riktig tiltak til riktig tid. Som næring setter vi derfor stor pris på at statsråden tidlig sørger for å få på plass fullmakter og viser nødvendig handlekraft, sier Ystmark.

Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge, roser myndighetene for å vise stor forståelse i en vanskelig sitasjon. FOTO: Sjømat Norge.

Direktør for havbruk, Jon Arne Grøttum, roser myndighetene for å vise stor forståelse i en vanskelig situasjon for mange.

– Vi er i dialog med myndighetene for å få til en større fleksibilitet i regelverket som er tilpasset den situasjonen vi er i nå med koronaviruset. Vi opplever stor forståelse for dette både fra politisk ledelse og embetsverk i flere departement og i forvaltingen

Normal produksjonssituasjon 

Tallene viser at produksjonssituasjonen er normal for denne tiden av året.

– Vi går inn i mars med et volum i sjøen med laks som er på tilnærmet samme nivå med det vi hadde på samme tid i fjor, sier leder for Sjømat Norge sitt produksjonsforum Edmund Broback.

Produksjonsforumet går ut med oppdaterte produksjonstall torsdag 19. mars i sitt «Akvafakta måned».

Les også: Spørsmål og svar om korona 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lanserer BioMarint Forum i Arendal

God sommer!

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!