Sjømat Norge om ny luseforeskrift


Publisert 30.05.2017 av Øyvind André Haram Havbruk  Høringsuttalelser  

Mattilsynet ønsker innspill til ny forskrift om kontroll av lakselus. Her kan du lese Sjømat Norges innspill.

Mattilsynet sendte i mars ut et brev og ba om innspill til utformingen av en ny forskrift om bekjempelse. Direktør for miljø og helse i Sjømat Norge, Henrik Stenwig sier en har lagt vekt på lakselusens biologi og reproduksjon i sitt høringssvar.

– Fremtidig håndtering av lakselus i havbruk må baseres på lakselusens biologi og reproduksjon. Sammen med sjøtemperaturen og tilgjengelige tiltak må dette være avgjørende for når tiltak skal iverksettes mot lakselus i havbruk, slik at lusenivåene på laksefisken holdes lavest mulig hele tiden.

Du kan lese hele høringssvaret fra Sjømat Norge ved å laste ned dokumentet til venstre i artikkelen.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Miljøseminar i Florø

Premierer ikke miljøbevissthet godt nok!

Årssamling, Sjømat Norge havbruk vest

Her er den nye tekse-gjengen

LetSea gikk til topps

Byråkrati med muligheter eller begrensninger?

Nord i Sør 2018

Årssamling, Sjømat Norge havbruk midt