Rekordutbetaling til havbrukskommuner


Publisert 29.09.2020 av Øyvind André Haram Havbruk Havbruk Nord Havbruk Midt Havbruk Vest

150 norske kommuner fikk i går fordelt 2,2 milliarder kroner fra havbruksfondet. Til neste år får vertskommunene og -fylkene utbetalt 1 milliard kroner. Det gir samlet en rekordutbetaling.

Siden 2016 har kommunene som setter av areal til havbruk fått tilbake til fellesskapet gjennom Havbruksfondet. Dette skjer ved at havbruksselskapene betaler inn til Havbruksfondet når det selges ny vekst for produksjon av laks, ørret og regnbueørret. 2018-2019 – perioden har gitt rekordsummer, men beregninger viser likevel at det vil bli nye rekordutbetalinger til kommunene fra havbruksbedriftene i 2020 og 2021.

Sjømat Norge/AK

– Samlet sett er det det nå rekordutbetalinger til norske kommuner fra Havbruksfondet, sier direktør for samfunnkontakt i Sjømat Norge, Aina Valland.

– Utbetalingene viser hvor viktig havbruksnæringen er for mange kystkommuner, sier Aina Valland, direktør for samfunnskontakt i Sjømat Norge.

– Denne næringen skaper aktivitet, arbeidsplasser og skatteinntekter langs kysten. Når kystkommunene tilrettelegger for at denne næringen kan drive og vokse, skal de bli godt kompensert, fortsetter hun.

Innbetalingen til Havbruksfondet kommer altså i tillegg til ordinære skatter og avgifter, understreker Valland.

– Og fra og med 2022 får vertskommunene i tillegg inntekter fra havbruksnæringen i form av en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert laks. Denne nye lakseskatten vil utbetales årlig, forklarer Valland videre. Det vil gi en forutsigbar inntekt til vertskommunene for havbruket.

– Vi ser tydelig hvilke ringvirkninger denne næringen har for verdiskapingen langs kysten og nasjonalt, sier Valland. -Så må vi også huske på at denne næringen har et viktig samfunnsoppdrag ut over landegrensene. Vi produserer sunn og bærekraftig mat til hele verden, avslutter hun.

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding