Plast og havbruk i Trøndelag


Publisert 03.06.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Midt

Akvaplan-niva AS har på oppdrag av Sjømat Norge Havbruk Midt gjennomført en kartlegging av bruk av plast i havbruksnæringen i Trøndelag. De har identifisert risikosituasjoner for tap av plast, kartlagt avhendingen av plast, og identifisert en rekke mulige tiltak for å hindre plast på avveie. Oppdretterne i Trøndelag deler gjerne sine erfaringer.

I prosjektet er det gjennomført både kvantitative og kvalitative undersøkelser, og det er vist at både oppdrettsaktørene, serviceselskap og transportører kommer i situasjoner der det oppstår risiko for at plast kan komme på avveie. Slike situasjoner kan være knyttet både til driftsoperasjoner og mellomlagring, og det er særlig tau, strips og tape som tapes.

Havbruksaktørene i området sorterer avfallet i ulik grad, og valg av avfallsselskap gjøres i hovedsak ut fra geografisk plassering og pris, uavhengig av den videre håndteringen av avfallet. Plastavfallet blir i dag resirkulert, gjenbrukt, brukt til energigjenvinning eller lagt på deponi.

Undersøkelsen viste at havbruksnæringen har god oversikt over de store plastkomponentene som er i bruk, men det er samtidig utfordrende å kunne presentere et plastregnskap av verdi for næringen.

Enkle tiltak som kan gi god effekt
Det er gjennom prosjektet identifisert en rekke tiltak for å redusere plast på avveie fra Trøndelag. Flere av tiltakene er enkle å innføre og iverksette, og vil dessuten ha direkte effekt både på mengde plast i omløp og på risiko for tap og plast på avveie.

I tillegg vil Sjømat Norge Havbruk Midt med det første utarbeide en enkel PDF, som skal sendes til alle driftslederne i hele regionen, der det gis informasjon om hvordan de kan følge opp denne rapporten på sine lokaliteter.

Vil du vite mer?

 
Øyvind André Haram
Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
Mobil: 908 81 591

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lær kidsa havet!

Støre må sikre det grønne skiftet

Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner

Hvordan være sprek 100 åring?

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet

Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

Debatt om sjømatens politiske fremtid

Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister