Plast og havbruk i Trøndelag


Publisert 03.06.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Midt

Akvaplan-niva AS har på oppdrag av Sjømat Norge Havbruk Midt gjennomført en kartlegging av bruk av plast i havbruksnæringen i Trøndelag. De har identifisert risikosituasjoner for tap av plast, kartlagt avhendingen av plast, og identifisert en rekke mulige tiltak for å hindre plast på avveie. Oppdretterne i Trøndelag deler gjerne sine erfaringer.

I prosjektet er det gjennomført både kvantitative og kvalitative undersøkelser, og det er vist at både oppdrettsaktørene, serviceselskap og transportører kommer i situasjoner der det oppstår risiko for at plast kan komme på avveie. Slike situasjoner kan være knyttet både til driftsoperasjoner og mellomlagring, og det er særlig tau, strips og tape som tapes.

Havbruksaktørene i området sorterer avfallet i ulik grad, og valg av avfallsselskap gjøres i hovedsak ut fra geografisk plassering og pris, uavhengig av den videre håndteringen av avfallet. Plastavfallet blir i dag resirkulert, gjenbrukt, brukt til energigjenvinning eller lagt på deponi.

Undersøkelsen viste at havbruksnæringen har god oversikt over de store plastkomponentene som er i bruk, men det er samtidig utfordrende å kunne presentere et plastregnskap av verdi for næringen.

Enkle tiltak som kan gi god effekt
Det er gjennom prosjektet identifisert en rekke tiltak for å redusere plast på avveie fra Trøndelag. Flere av tiltakene er enkle å innføre og iverksette, og vil dessuten ha direkte effekt både på mengde plast i omløp og på risiko for tap og plast på avveie.

I tillegg vil Sjømat Norge Havbruk Midt med det første utarbeide en enkel PDF, som skal sendes til alle driftslederne i hele regionen, der det gis informasjon om hvordan de kan følge opp denne rapporten på sine lokaliteter.

Vil du vite mer?

 
Øyvind André Haram
Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
Mobil: 908 81 591

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal