Tross volumnedgang økte eksportverdien av norsk sjømat med ni prosent i august. Økt eksportverdi vil skape økte ringvirkninger fra sjømatnæringen, påpeker Geir Ove Ystmark.

Norsk laks har sin sterkeste måned hittil i år, både målt i verdi og i volum. Historisk sett er det bare oktober i 2018 som var en enkeltmåned med høyere eksportverdi enn august i år.

Mens offshore fortsetter fallet og shipping har stagnert, står havbruk igjen som den eneste viktige eksportnæringen i vekst, viser rapporten fra BI-professor Torgeir Reve.

Les mer: Politikerne må fremme og ikke hemme havbruksnæringen

I rapporten «En konkurransekraftig og kunnskapsbasert havbruksnæring» påpeker Reve at sjømatnæringen er vekstkraftig og med store ringvirkninger. Havbruksnæringen er ifølge Reve en av landets desidert mest vekstkraftige og lønnsomme næringer, og omtrent den eneste næringen – sammen med offshore energi og maritim – hvor Norge behersker hele verdikjeden.

Rekordmåned for laksen
August var en ny rekordmåned for laksen. Eksportverdien på endte 6,2 milliarder kroner etter 104 000 tonn laks eksportert.

August var også rekordnoteringer for kongekrabbe, torsk og makrell.

– Det er gledelig å se den sterke etterspørselen etter norsk sjømat. Utviklinger illustrerer samtidig at den nasjonale betydning av sjømatnæringen er i sterk vekst. Havbruksnæringen har med de rette rammebetingelsene Norges beste framtidsutsikter til å skape arbeidsplasser langs hele kysten med høy verdiskapingsevne og kraft til å bidra til velferden, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Verdiskapningen doblet på ti år
Ystmark poengterer at ringvirkningene vil øke proporsjonalt ved økt sjømatproduksjon. En krone på merdkanten tilsvarer 3,88 kroner omsatt på land, viser tall fra SINTEF. Bare innen havbruk har antall sysselsatte økt med nesten 20 prosent fra 2016 til 2018.

I løpet av de siste ti årene har verdiskapningen fra sjømatnæringen mer enn doblet seg. Siden 2015 har det vært en økning i verdiskapingen på tilnærmet 30 milliarder, viser Sintefs verdiskapings- og ringvirkningsanalyse.

Les mer: Verdiskapningen fra sjømatnæringen i sterk vekst

– Verdiveksten i august er i stor grad drevet av økte priser hvor en svak norsk krone er et viktig bidrag. Samtidig er god etterspørsel i flere markeder en viktig forklaring. For eksempel opplever vi økt etterspørsel fra det kinesiske markedet, både etter norsk laks og makrell. For hvitfisk, spesielt torsk, ser vi at verdiveksten fortsetter og i august er det spesielt fryst torsk og klippfisk som trekker opp verdien, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

The Norwegian Seafood Federation

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

Eierskap til data i sjømat- og landbruksnæringen

To nye veterinærer

#VerdensVakresteKyst

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Viktig med kontroll

Eit godt grep frå Regjeringa

Digitalt arbeidsmøte om utnyttelse av utslipp fra fiskeoppdrett

Sjømat Norge vil etablere system for bedre fiskehelse