Verdiskapningen fra sjømatnæringen i sterk vekst


Publisert 19.08.2019 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Industri

I løpet av de siste ti årene har verdiskapningen fra sjømatnæringen mer enn doblet seg. Siden 2015 har det vært en økning i verdiskapingen på tilnærmet 30 milliarder, viser Sintefs verdiskapings- og ringvirkningsanalyse.

I 2018 passerte verdiskaping fra sjømatnæringen for første gang 100 milliarder inkludert ringvirkninger. Av den totale verdiskapningen er 60 milliarder kroner skapt av kjernevirksomheten i fiskeri- og havbrukskjeden og 40 milliarder kommer fra tilknyttet næringsliv som følge av etterspørsel av varer og tjenester til næringen.

– Sjømatnæringen blir stadig viktigere for nasjonen. Fordi den skaper arbeidsplasser, og fordi det er en av få eksportnæringer som er i voldsom vekst i AS Norge, sier Vegar Johansen, administrerende direktør i Sintef Ocean.

Samlet sysselsettingseffekt av norsk sjømatnæring har stabilisert seg rundt 66.000 årsverk de to siste årene. 29.000 årsverk utføres direkte i næringen, mens hele 37.000 årsverk skapes som ringvirkninger.

Antall ansatte i havbruk har steget med hele 19 prosent fra 2016 til 2018.

– Den nasjonale betydning av sjømatnæringen er i sterk vekst, og ikke minst ser vi at fiskeri og havbruk har en svært viktig rolle utover fisken vi produserer. Sjømat er å anse som en hjørnesteinsbedrift langs mange kystsamfunn, og det underbygges ytterligere ved denne rapporten, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Gode markedsforhold
På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond utfører SINTEF en årlig verdiskapings- og ringvirkningsanalyse av den norske sjømatnæringen. Resultatene viser at siden 2015 har det vært en økning i verdiskapingen på tilnærmet 30 milliarder kroner. Ser man tilbake til 2008 har verdiskapingen fra sjømat doblet seg. Det har vært en sammenhengene vekst i verdiskapingen fra 2013, men den kraftige økningen fra og med 2016 ser nå ut til å flate ut til en lavere vekstrate.

Veksten fra 2014 har vært særlig sterk innen oppdrett av laks og ørret grunnet gode markedsforhold, men det har også vært pen vekst både i flåteledd og fiskeindustrien. I samme periode har volumveksten kun vært på fem prosent.

– Aldri tidligere har sjømatinvesteringene vært høyere enn hva de er i dag. Det er enorm innsats og vilje i sjømatnæringen til å utvikle ny teknologi og løsninger, og vi forventer å se god effekt av det i årene som kommer, sier Ystmark.

Sterk sysselsettingsvekst
Analysen viser at havbruk har den fjerde høyeste verdien blant all næringsvirksomhet i landet i 2018, oljenæringen medregnet.

– Lønnsomheten i næringen er god, men vi ser samtidig at næringen er svært konkurranseutsatt med anlegg både offshore og på land. Det er derfor gledelig å se at aldri tidligere har sjømatinvesteringene vært høyere enn hva de er i dag. Vi har et mål om at Norge skal forbli verdens beste sjømatnasjon, men det vil også kreve stor investeringsvilje, sier Ystmark.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Øyvind André Haram
Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
Mobil: 908 81 591

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!