Regjeringen la søndag frem en nasjonal veileder for hvordan kommunene skal håndtere bestemmelser knyttet til koronautbruddet. Sjømat Norge håper at kommunene forholder seg til veilederen.

Erfaringene så langt er at de fleste kommuner gir unntak for sjømatproduksjon som en samfunnskritisk funksjon.

Sjømat Norge håper at de fleste kommuner og regioner gjør endringer i tråd med veilederen. Det vil bidra til at drift opprettholdes, og sikre arbeidsplasser og produksjon. Sjømatnæringen er definert som en samfunnskritisk funksjon, og skal i alle tilfelle sikres vilkår som ikke hindrer driften.

Les også: Spørsmål og svar om korona

Oppfordrer til å ta kontakt

Ystmark oppfordrer medlemmer som har problemer med driften å ta kontakt med Sjømat Norge.

– Dersom noen opplever problemer med driften grunnet lokale bestemmelser bør dere melde oss i Sjømat Norge. Avklaringer dere gjør lokalt vil alltid være best, men hvis lokale bestemmelser hindrer produksjon- og fremføring av mat så må det tas grep, sier Ystmark.

Problematisk med lokale smitteverntiltak

Det samme budskapet lyder også fra NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Vi har gode nasjonale smittevernregler, og bedrifter har iverksatt nødvendige smitteverntiltak på arbeidsplassen. Det er problematisk for våre bedrifter at det på toppen av dette kommer lokale smitteverntiltak, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Veilederen skal bidra til at nasjonale og kommunale smitteverntiltak virker sammen og fjerne hindrene for bevegelse av varer og arbeidskraft mellom kommunene i Norge.

Les veilederen her. 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ole Troland ansatt i Sjømat Norge

Et vellykket webinar om sjømatsvinn

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Lokale forhandlinger

Enighet i fiskeindustrien

Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

Her er webinaret

Havbruksoverenskomsten vedtatt

Krevende utsikter for torskenæringa i 2021