Kvitterer ut etter en dag


Publisert 16.08.2017 av Øyvind André Haram Sjømat Norge  Havbruk  

Play video
Under 24 timer etter at Havbruk2030 ble lagt fram i Trondheim, iverksettes arbeidet rundt en av ambisjonene.

Signeringen ble gjort på MS Sjøbris i Arendal. FOTO: SJØMAT NORGE

– Sjømat utgjør en stor del av transporten på landeveien. Derfor går vi nå inn i en ny allianse, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Dokumentet Ystmark nevner ble signert under Arendalsuka, av en rekke aktører innen samferdsel samt Sjømat Norge. Avtalen innebærer at mer gods skal flyttes over på bane og sjø. For sjømatnæringen er en del løsninger allerede i ferd med å utvikles.

– Vi ser det satses mer på el-drevne båter, det er rederi som nå bygger båter for å slakte fisken om bord og så frakte den direkte til markedet. Næringen er allerede godt i gang her.

Den nye allianse skal komme med felles forslag til løsninger og konkrete tiltak som skal bidra til at målsettingen nås, frem mot neste rullering av Nasjonal Transportplan i 2021. Signeringen innebærer også at Sjømat Norge nå er i gang med arbeidet for en av ambisjonene i Havbruk2030, som ble lagt frem under fiskerimessa Aqua Nor i Trondheim tirsdag.

– Dette er det første punktet vi kan kvittere ut. I vårt Havbruk2020 sier vi under punktet med Miljømessig bærekraft at havbruk skal være en del av løsningen på klimautfordringen. Vi sier vi skal redusere vårt klimafotavtrykk. Det gjør vi nå med denne signeringen.

 

 

 

 

 

Følgende organisasjoner er med: 

  • Norsk Sjømannsforbund
  • Kystrederiene
  • NSB
  • Sjømat Norge
  • KS Bedrift Havn
  • Maritimt Forum
  • Norsk Sjøoffisersforbund
  • Norsk Lokomotivmannforbund
  • Det norske maskinistforbund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Øyvind André Haram
Øyvind André Haram
Informasjonssjef
Mobil: 908 81 591

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Økt innsats for innsamling av plast

Ber om like vilkår for laksevekst

Nedgangen i bruken av lusemidler fortsetter

Dødeligheten på laks går ned

Se så mye de legger igjen

Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

Sildelaget avviser like konkurransevilkår

Rekordlav rømming av laks og ørret