Fiskeridirektoratet ønskjer å justere adgangen for å delta i ei rekkje fiskeri. Sjømat Norge har her gjeve sine tilbakemeldingar på høyringa om deltakerforeskrifta for 2020.

Fiskeridirektoratet sendte 13.09 kommende Deltakerforeskrift for 2020 på høring.  Sjømat Norge har nå gitt sine svar og har kommet med innspil til

  1. Strengere eierskapskrav i åpen gruppe i kystfisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord.
  2. Innskjerping i reglene om deltakelse i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område
  3. Innføring av øvre lengdegrense i fisket etter leppefisk
  4. Redskapsfleksibilitet for konvensjonelle havfiskefartøy

LAST NED: Deltakerforskriften 2020

 

 

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Dagpenger under permittering til ansatte i fiskeindustrien

Regjeringen gir GIEK mulighet til å sikre handel til flere marked

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Sperre attvald

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Generalforsamling i Sjømat Norge

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

Forkastelig å utnytte en krevende situasjon