Fiskeridirektoratet ønskjer å justere adgangen for å delta i ei rekkje fiskeri. Sjømat Norge har her gjeve sine tilbakemeldingar på høyringa om deltakerforeskrifta for 2020.

Fiskeridirektoratet sendte 13.09 kommende Deltakerforeskrift for 2020 på høring.  Sjømat Norge har nå gitt sine svar og har kommet med innspil til

  1. Strengere eierskapskrav i åpen gruppe i kystfisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord.
  2. Innskjerping i reglene om deltakelse i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område
  3. Innføring av øvre lengdegrense i fisket etter leppefisk
  4. Redskapsfleksibilitet for konvensjonelle havfiskefartøy

LAST NED: Deltakerforskriften 2020

 

 

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kyst, fisk og framtid

Fiskeindustrien er feil adresse for avgiftsøkning

Krever regelendringer i kongekrabbebransjen

Årssamling Havbruk Vest

Vil rydde opp i fiskeindustrien

Medlemsmøte Havbruk Nord

Destruktive forslag for norsk havbruksnæring

Kven skal fiske kva?

Fra industri til marin ingrediens