Kven skal fiske kva?


Publisert 01.11.2019 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet ønskjer å justere adgangen for å delta i ei rekkje fiskeri. Sjømat Norge har her gjeve sine tilbakemeldingar på høyringa om deltakerforeskrifta for 2020.

Fiskeridirektoratet sendte 13.09 kommende Deltakerforeskrift for 2020 på høring.  Sjømat Norge har nå gitt sine svar og har kommet med innspil til

  1. Strengere eierskapskrav i åpen gruppe i kystfisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord.
  2. Innskjerping i reglene om deltakelse i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område
  3. Innføring av øvre lengdegrense i fisket etter leppefisk
  4. Redskapsfleksibilitet for konvensjonelle havfiskefartøy

LAST NED: Deltakerforskriften 2020

 

 

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen

25.000 måltider pr minutt

Godt nyttår!

Romjulsmøte om handelspolitikk