Fiskeridirektoratet ønskjer å justere adgangen for å delta i ei rekkje fiskeri. Sjømat Norge har her gjeve sine tilbakemeldingar på høyringa om deltakerforeskrifta for 2020.

Fiskeridirektoratet sendte 13.09 kommende Deltakerforeskrift for 2020 på høring.  Sjømat Norge har nå gitt sine svar og har kommet med innspil til

  1. Strengere eierskapskrav i åpen gruppe i kystfisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord.
  2. Innskjerping i reglene om deltakelse i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område
  3. Innføring av øvre lengdegrense i fisket etter leppefisk
  4. Redskapsfleksibilitet for konvensjonelle havfiskefartøy

LAST NED: Deltakerforskriften 2020

 

 

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Disse kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!

Kurs i toll og opprinnelse

Sjømat Norge satser ungt

Trude Olafsen ny leder for arbeidsutvalget i teknologi og service

Sjømat Norge søker fagsjef miljø og helse

Vi ønsker deg…

Vest i aust, Oslo

God effekt av utfisking av rømt oppdrettslaks