Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge


Publisert 25.03.2020 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Havbruk Industri

Flere bedrifter har stilt spørsmål om hvordan karantenebestemmelsene fungerer når de får inn ansatte eller spesialister fra utlandet. I dette rundskrivet forsøker myndighetene å gi klargjøringer.

For samfunnskritiske funksjoner er det gitt visse unntak fra karantenereglene ved grensepassering til Norge. For sjømatnæringen gjelder det kun for personer som er strengt nødvendige for å opprettholde matproduksjonen. Varetransport er eksplisitt nevnt. For alle andre må bedriftslederen gjøre en nøye vurdering av om den eller de som skal passere grensen er kritiske for sjømatproduksjonen.

Hvis bedriften har et slikt behov for å frakte ansatte eller leverandører av kritiske tjenester eller produkter inn til Norge må det skrives en attest som synliggjør at bedriften er samfunnskritisk (altså avgjørende for å opprettholde sjømatproduksjonen) og at den ansatte har en kritisk funksjon. Vårt råd er å skrive slike attester både på norsk, engelsk og eventuelt på annet aktuelt språk. Det kan også være tilrådelig å sjekke med kommunen din bedrift er lokalisert i om de kan attestere at bedriften er en del av sjømatproduksjonen. Bedriften må også sørge for at de som kommer til Norge har minst mulig kontakt med andre. Vårt råd er at dere tenker gjennom dette både når det gjelder valg av transport til arbeidsstedet og innkvartering på arbeidsstedet. 

Les også: Egenerklæring for virksomheter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon

Flere kommuner har i henhold til Smittevernloven vedtatt egne restriksjoner og karantenebestemmelser. Helseministeren har pekt på at dette ikke må gjelde for kritiske samfunnsfunksjoner som sjømatproduksjon. Vi anbefaler i alle tilfelle å sjekke med kommunen slik at dere er kjent med lokale bestemmelser.

Har dere som medlemsbedrift behov for mer informasjon eller bistand kontakt oss direkte.

Les hele rundskrivet fra regjeringen her.

På venstre side av saken ligger vedlagt brev fra kommunaldepartementet til Sjømat Norge om saken, og om bortvisningsregler for utlendinger uten oppholdstillatelse. 

Les også: Spørsmål og svar om korona 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Stine Akselsen overtar industriansvaret

Sjømat Norge støtter ambisjonene i Havbruksstrategien

Søppeldykkeren som skal til OL

Landbruket og sjømatnæringen samarbeider om digitalisering

Fiskerne for sterk til å delta i konkurranse

Færre laks rømte i 2020

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

En tapt mulighet for Norge

Lokale lønnsforhandlinger