Innreise og karante? Her er de nye reglene


Publisert 10.11.2020 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Industri Teknologi og service Arbeidsliv

En rekke bedrifter i sjømatnæringen bruker utenlands arbeidskraft. Fra og med 9.november er det gjort endringer rundt smitteverntiltak.

Regjeringen gjorde 9. november endringer i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Dette har betydning for utenlandske arbeidstakere som skal arbeide i Norge.

Tirsdag 10.november annonserte regjeringen også at en vil dekke utgifter for innreisekarante. 

Hva da?
Hovedregelen er at personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal i karantene i 10 døgn. Hvilke områder som er underlagt karanteneplikt oppdateres ukentlig, men for øyeblikket er de fleste land og områder definert som røde.

Oversikten finner du her .

Det er innført et nytt krav om at personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt ved innreise skal fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt senest 72 timer før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.

Karantenehotell
NB! Plikten til å oppholde seg på karantenehotell gjelder ikke for utenlandske arbeidstakere hvor arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden. Likevel, en må ved innreise kunne framlegge dokumentasjon både for at man skal utføre arbeid eller oppdrag og at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted med enerom. Dette kan for eksempel være en arbeids- eller oppdragsavtale og en erklæring fra arbeidsgiver som redegjør for og dokumenterer innkvarteringen. Denne kan være skriftlig eller per epost. Adresse på oppholdssted skal oppgis, så vel som navn, adresse og telefonnummer til arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren.

Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

Personer i innreisekarantene kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. De som forlater Norge i karantenetiden, kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind. Sjømat Norge anbefaler at arbeids- eller oppdragsgiver legger opp til så lite bruk av offentlig kommunikasjon som mulig.

Se også:

Unntak fra innreisekarantene
Personer som er bosatt i EØS eller Sveits og som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de

  1. har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge
  2. testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge
  3. har opphold på enerom i de ti første døgnene i Norge
  4. ikke i løpet av de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, jf. vedlegg B.

Bruk av unntaket i første ledd organiseres, gjennomføres og finansieres av arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge.

Det er for øyeblikket svært få land og områder som kvalifiserer for dette unntaket, men Latvia og Estland er blant unntakene.
Oversikt over hvilke områder som kvalifiserer til dette unntaket finnes her:

Særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner
Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner (inkludert sjømatproduksjon) eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Unntaket kan kun benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten. Dersom unntaket i første ledd benyttes, skal personen testes for SARS-CoV-2 så snart det lar seg gjøre.

Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i første ledd i størst mulig grad unngås.

Sjømat Norge vil igjen minne om at det skal være en svært høy terskel for å bruke dette unntaket, og det er ikke ment for ordinær drift.

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?