Flere trygge sjømattrailere på veiene


Publisert 14.02.2019 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Nord Industri

Sjømatnæringen tar nå ytterligere grep for å trygge forholdene på veiene. Nå utvides prosjektet "Trygg Trailer" til å gjelde hele næringa.

– De alvorlige ulykkene denne vinteren har gjort dypt inntrykk. Vi som næring er storforbrukere av transport på vei ønsker å bidra der vi kan, sier Arne Erling Karlsen, styremedlem i Sjømat Norge og daglig leder i Gunnar Klo AS.

Sammen med en rekke fiskebedrifter går Karlsen i bresjen for å utvide tiltaket «Trygg Trailer». Torsdag ble oppstarten hos villfiskbedriftene markert under Skreifestivalen i Vesterålen.

– Laksenæringa har gått foran og vist vei. Nå gjør vi det samme i resten av sjømatnæringa.

Skrei lastes ombord hos Gunnar Klo på Myre. Foto: Thor Nielsen/Sjømat Norge

Færre ulykker
Høsten 2011 satte Sjømat Norge i gang med prosjektet «Trygg Trailer», etter initiativ fra Nova Sea på Lovund. I samarbeid med Statens Vegvesen begynte laksenæringa å kontrollere vogntog fra slakteriene før de ble lastet.

– Ansvarlig for opplasting har et eget skjema der en tar en runde rundt vogntoget og sjekker vinterutrustningen for vogntoget, blant annet mønsterdybde og kjettinger, sier viseadministrerende direktør hos Sjømat Norge, Trond Davidsen.

Dersom vogntogene ikke anses forsvarlige, blir Statens Vegvesen varslet, slik at de kan hindre vogntogene fra ferdsel på veiene. Ved en rekke tilfeller har vogntog blitt nektet videre ferdsel som en følge av at sjømatbedrifter har varslet Vegvesenet. Fra 2012 til 2017 har antallet ulykker med vogntog på norske veier gått ned fra ca 250 til 150 pr år.

– Vi tar tak der vi kan. Vi kan selvsagt ikke opptre som politi, men dette er et bra tiltak som forhåpentligvis kan bidra til flere trygge vogntog på norske veier, sier Karlsen.

– Sjømatnæringen har gått foran med dette prosjektet. Det er svært positivt at det nå omfatter hele næringen, sier Frode Nilsen, ansvarlig for Trygg Trailer i Statens Vegvesen.

– Vi trenger flere trygge trailere på veiene, sier Arne Karlsen, daglig leder hos Gunnar Klo AS på Myre i Vesterålen. FOTO: Sjømat Norge.

 

 

 

Vil du vite mer?

 
Arne E. Karlsen
Arne E. Karlsen
Gunnar Klo AS
Mobil: 901 60 635
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal