Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?


Publisert 21.09.2022 av Hanna Rørtveit Sjømat Norge Havbruk

Sjømat Norge representerer verdensledende produsenter av sjømat og vi har nå en ledig stilling som Fagsjef havbruksteknologi.

– Havbruk er en næring som søker nye muligheter med nye tekniske løsninger, og vi ser frem til å få en kollega som kan ha dette som arbeidsområde og følge opp en voksende teknologi- og servicenæring innen sjømat, sier direktør havbruk, Jon Arne Grøttum.

Beskrivelse av ansvarsområde og arbeidsområde

Som Fagsjef havbruksteknologi vil du ha et ansvar for oppfølging av våre medlemmer innen fagområdet teknologi og service og de selskapene som arbeider med havbasert havbruk. Du vil blant annet ha sekretariatsansvaret for vår sektorgruppe Teknologi og service og vår faggruppe Eksponert havbruk. Dette innebærer å forberede møter, utarbeide saksfremlegg og følge opp vedtak. Som fagsjef vil du også ha ansvaret for å ivareta næringspolitiske hensyn i forbindelse med utvikling av tekniske krav i regelverket som retter seg mot teknologi og service og å tilby våre medlemmer faglige møteplasser. Arbeidet vil kreve evne til å arbeide både selvstendig og i team og i tillegg evnen til å være en brobygger mellom ulike interessenter. Du vil representere havbruksnæringen i flere fora og i media, og vil ha tett kontakt med våre medlemsbedrifter.

Ønskede kvalifikasjoner

Den rette kandidaten bør ha høyskole- eller universitetsutdanning innen industriell økologi, teknologi eller havbruk. Du bør ha god forståelse for hvordan norske fagmyndigheter som Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet arbeider og god kjennskap til vitenskapelige organisasjoner. Vi forutsetter at du også har god kjennskap til og engasjement for sjømatnæringen.

Stillingen er fast og har kontorsted fortrinnsvis i Trondheim, men lokalisering ved ett av Sjømat Norges andre kontorer utenfor Oslo kan også vurderes. Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår og et godt arbeidsmiljø. En del reiseaktivitet må påregnes.

Søknad sendes elektronisk til firmapost@sjomatnorge.no og merkes Fagsjef havbruksteknologi.

Søknadsfrist er 14. oktober 2022

For ytterligere informasjon kontakt direktør havbruk Jon Arne Grøttum eller adm. dir. Geir Ove Ystmark.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

Nye minstepriser for bunnfisk

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Er di kantine den beste?

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Peder Egseth ny politisk spydspiss

Klar tale i fra FN og FAO under åpningen av Salmon Eye!