Enige med Russland


Publisert 13.10.2017 av Øyvind André Haram Sjømat Norge  Industri  

Norge og Russland ble torsdag kveld enige i forhandlingene om torsk fra Barentshavet. Enigheten innebærer 115 000 tonn mindre råstoff som skal fangstes neste år.

-Det er viktig at vi har et godt og fungerende fiskerisamarbeid med Russland. De viktige bestandene i Barentshavet er fortsatt sterke, og gir grunnlag for en god råstofftilgang for fiskeindustrien også i 2018, sier direktør i Sjømat Norge, Sverre Johansen.

Sverre Johansen. Foto: Sjømat Norge/Siv Dolmen

Torsdag ettermiddag ble Norge og Russland enige om en fiskeriavtale for 2018. Kvoten for torsk på 775 000 tonn innebærer en reduksjon på 115 000 tonn sammenlignet med årets kvote. Dette er en forventet nedgang, men torskekvoten til neste år vil like fullt være på et høyt nivå.

-Vi mener torskenæringen med denne kvotefastsettelsen gis mulighet til en fornuftig og forutsigbar tilpasning til et noe lavere kvotenivå i årene framover. Etter noen år med en svært sterk bestand ser vi nå en litt nedadgående trend, og må tilpasse oss dette. Høsting fra viltlevende fiskebestander innebærer variasjon i kvotenivåene, og det er ikke noen spesiell dramatikk i at torskekvoten går ned. Heldigvis er bestanden av torsk i Barentshavet fortsatt i svært god forfatning, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

Mer lodde                                                                                                                    For industrien er det viktig prinsipp at kvotene så langt som mulig kan holdes stabile over tid, og med kvotefastsettelsen for 2018 har dette blitt tatt hensyn til. Dette bidrar til å opprettholde en god markedsposisjon for torsken i de internasjonale markedene.

Kvoten for hyse ble fastsatt til 202 305 tonn, i tråd med forvaltningsregelen. Kvoten gir en nedgang på 31 000 tonn fra 2016, men likevel fortsatt på et historisk høyt nivå. Kvoten for blåkveite økes fra 24 000 tonn  til 27 000 tonn. Det er enighet om at bestanden av blåkveite tåler er liten fangstøkning, etter at kvoten har vært holdt stabil over lang tid.

-Det er også veldig positivt at havforskerne har funnet grunnlag for å anbefale et loddefiske i Barentshavet i 2018, og at dette har blitt fulgt opp med fastsettelsen av en loddekvote på 200 000 tonn til neste år. Med nedgang for både sild og makrell er dette en gledelig nyhet for fiskeindustrien, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan du bli bedre av å digitalisere og automatisere?

Hvordan bør 2,9 milliarder disponeres?

Skal fiske ut fra 63 elver

Legemiddelbruken mot lus må bedres

Nyttig møte om fiskevelferd

Svimmelhet i Sildelaget

Vi ønsker sterke kystkommuner

17.5 milliarder måltid. 132,600 arbeidsplasser

– Viktig med evaluering av laksevassdragene og laksefjordene

På lag for bedre kosthold