Justisminister Monica Mæland åpner opp for fiskeriene og fiskeindustrien kan hente arbeidstakere fra EØS-området. Sjømat Norge mener tiltaket bidrat til å sikre sjømatproduksjonen.

– Vi er glad for at Regjeringen har åpnet opp for arbeidstakere fra EØS-området. For å sikre sjømatproduksjonen er det av vesentlig betydning at vi får tilgang på arbeidskraft, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Sjømat er som en del av matvareforsyningen definert som en samfunnskritisk funksjon.  Justisminister Monica Mæland bekreftet på en pressekonferanse idag at EØS-borgere som skal påbegynne arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn i Norge.

Les mer: Matvareforsyning definert som samfunnskritisk funksjon

Vil sikre sjømatproduksjonen

Mæland nevnte fiske og matindustri spesifikt i talen.

– Langs hele kysten og i alle ledd i sjømatnæringen gjøres det en uvurderlig innsats for å sikre mat til markedene. Vi er av den oppfatningen av at endringen vil bidra positivt for å sikre sjømatproduksjonen, sier Ystmark.

«På grunn av korona-situasjonen har vi nå midlertidige regler som gjør at utlendinger uten jobb eller bosted i Norge, ikke får komme hit. Det har åpenbart negative konsekvenser for blant annet landbruket denne våren. De må blant annet få gjennomført helt nødvendig gjødsling, pløying, harving og såing,» uttalte justisminister Monica Mæland på dagens pressekonferanse.

Les også: Spørsmål og svar om korona 

Gjør unntak fra bortvisningsreglene

I talen poengterte hun videre:

«Det er viktig at vi finner den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Derfor foreslår vi i dag å gjøre unntak fra bortvisningsreglene. Det innebærer blant annet at EØS-borgere som skal påbegynne arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn i Norge. Forutsatt selvsagt at karantenebestemmelsene blir fulgt.»

Mæland bekreftet at bestemmelsene gjaldt følgende næringer: landbruk, gartneri, skogbruk, fiske, fiskeindustri, matindustri, petroleumsnæringen, utbygging av vann- og vindkraft og kraftnett.

Les Regjeringens rundskriv her.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ole Troland ansatt i Sjømat Norge

Et vellykket webinar om sjømatsvinn

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Lokale forhandlinger

Enighet i fiskeindustrien

Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

Her er webinaret

Havbruksoverenskomsten vedtatt

Krevende utsikter for torskenæringa i 2021