Fiskeriminister Harald Tom Nesvik møter Sjømat Norges algerammede havbruksbedrifter i Svolvær mandag. – Utfordringen står nå i kø, sier regionsjef Marit Bærøe.

Nærmere åtte millioner fisk. Over 13.000 tonn. Algeoppblomstringen i Nordland og Troms har fått svært alvorlige konsekvenser for havbruksnæringen den siste uken. Situasjonen gjør at fiskeriminister Harald Tom Nesvik reiser ekstra nordover og besøker Sjømat Norges medlemsmøte i Svolvær mandag.

FHL/Siv Dolmen

– De nærmeste månedene vil bli utfordrende for lakseoppdretterene i nordre Nordland og sørlige Troms forklarer regionsjef i Sjømat Norge havbruk nord, Marit Bærøe. FOTO: Sjømat Norge / Siv Dolmen

– Både kystsamfunn, ansatte og bedrifter oppleve store utfordringer, sier regionsjef Marit Bærøe i Sjømat Norge.

Hun er glad for at statsråden deltar på medlemsmøtet. I etterkant besøker han bedriften Mortenlaks i Lødingen som er hardt rammet.

– Dette har gått svært inn på mange. Folk har jobbet døgnet rundt. Å se sine egne husdyr lide slik er tragisk.

Enorm innsats
Havbruksbedriftene i nord og Sjømat Norge som organisasjon, har til nå hatt hovedfokus på håndtering av algesituasjonen.

– Det har vært vist en ekstrem arbeidsinnsats i næringen. Samarbeid vi har sett til nå er unikt, sier Bærøe.

I kjølvannet av algeoppblomstringen vil mange bedrifter få et sterkt svekket driftsgrunnlag. Dette vil også få konsekvenser for ansatte og lokalsamfunn.

– Vi er nødt til å vurdere tiltak som kan avhjelpe situasjonen for alle dem som er rammet. Vi i Sjømat Norge vil også starte evalueringen slik at faren for at lignende situasjoner oppstår i fremtiden reduseres. Her vil spørsmålet om overvåkingen er god nok og hvordan den kan bli bedre, være en nøkkel.

Sjømat Norge er også i kontakt med fagbevegelsen. Til uka vil det bli avholdt møter med Fellesforbundet og NNN som organiserer de to yrkesgruppene som blir sterkest rammet.

-Når store deler av laksebeholdningen er slaktet ned, vil det bli lange pauser hos flere av bedriftene. Det rammer våre medlemmer, men er ikke minst en ulykke for de som jobber i næringen. Vi kommer derfor til å ta tett kontakt både med fagbevegelsen og ordførerne i de berørte kommunene i tiden som kommer, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

 

LES OGSÅ: NFDs pressemelding. 

 

 

 

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804
Marit Bærøe
Marit Bærøe
Regionsjef havbruk Nord
Mobil: 905 41 042

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

SMAK 2020

Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

– Vi vil skape flere skattebetalere

– To røde soner, er to for mye

Sjømat Norges Årsarrangement 2020

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!