Like vilkår for like bedrifter


Publisert 09.11.2017 av Øyvind André Haram Sjømat Norge  Industri  

- Å gi dispensasjon er avgjørende for å kunne konkurrere på like vilkår, sier Geir Ove Ystmark, adm. dir. i Sjømat Norge. Han mener Per Sandberg dispensasjon i deltakerloven er en klok beslutning.

Den tradisjonsrike og familieeide fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS på Myre i Vesterålen fikk nylig dispensasjon fra det såkalte «aktivitetskravet» i deltakerloven. Dispensasjonen har skapt debatt langs kysten. Sjømat Norge mener vedtaket fra kyst- og fiskeriminister Per Sandberg er klokt.

-Stadig flere fiskere investerer i fiskeindustrianlegg og driver selv eksport av fisk. Det har de alle rett til å gjøre. Stadig flere fiskere er også redere som driver selskapene sine fra rederikontor på land. Det har de siste årene også foregått en betydelig strukturering som gjør at stadig flere kvoter samles på færre fartøy. Det er da helt avgjørende at lovverket praktiseres slik at ikke tradisjonelle fiskeindustribedrifter knekker sammen fordi de ikke får de samme mulighetene til å sikre seg råvarer, sier Geir Ove Ystmark.

Sjømat Norge / Thor Nielsen

Gunnar Klo på Myre er en av fire fiskeindustribedrifter i havna. Her fra anlegget de disponerer litt lenger nord i Øksnes kommune, Stø. FOTO: Sjømat Norge.

Myre havn
I Myre havn er det i dag fire fiskeforedlingsbedrifter. Tre av selskapene er eid av fiskere, og den fjerde er den tradisjonsrike fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS. Alle de fire selskapene har lokalt eierskap og lange tradisjoner i Vesterålen. Det største skillet mellom bedriftene er hvorvidt de også kan eie fiskefartøy. De fiskereide bedriftene kan eie egne fiskefartøy og kvoter mens den siste bedriften ikke har denne muligheten. Nylig bestemte hovedeier i det ene av fiskefartøyene som leverer til Gunnar Klo AS seg for å selge.

-Dispensasjonen som er gitt innebærer at bedriften har fått mulighet til å kjøpe seg opp til å bli hovedeier i et fiskefartøy som de gjennom mange år har eid 49% av. Fartøyet er viktig for råstofftilgangen til Gunnar Klo AS, ikke minst på høsten når mange fiskere velger å ligge i ro, sier Ystmark.

Han legger til at alternativet fort ville vært at fartøy og kvote ble solgt ut av distriktet eller at en av de fiskereide konkurrentene kunne kjøpe båten.

-Det ville selvsagt vært en helt urimelig konkurransevridning, slå Ystmark fast. Han mener derfor at fiskeriministeren ved å gi dispensasjon bidrar til å sikre deltakerloven.

-Hvis svært like selskap over tid får ulike rammevilkår så fjerner det legitimiteten til loven. Derfor er det viktig at dispensasjonsadgangen benyttes når forholdene blir slik de har blitt i Myre. Dispensasjonen utfordrer heller ikke nasjonalitetskravet som ligger i deltakerloven. Dette kravet må også Gunnar Klo AS oppfylle, i likhet med alle andre som eier norske fiskefartøy.

Sjømat Norge viser til at det Per Sandberg nå har gjort heller ikke er enestående. Under den rødgrønne-regjeringen ble det gitt dispensasjon fra loven for å sikre like vilkår mellom selskap i rekeindustrien.

Deltakerloven regulerer hvem som kan eie fiskefartøy i Norge, og hovedregelen er at dette er forbeholdt «aktive» fiskere. Opprinnelig var det kun aktive fiskere som kunne eie fiskefartøy. Fiskeriminister Eidvind Reiten (1985/1986) myket opp loven ved å gi unntak for fiskebåtredere som jobber på rederikontoret. Det er også gitt flere andre unntak fra loven for å sikre fiskeindustribedrifter tilgang på råvarer eller mer like konkurransevilkår.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Legemiddelbruken mot lus må bedres

Nyttig møte om fiskevelferd

Svimmelhet i Sildelaget

Vi ønsker sterke kystkommuner

17.5 milliarder måltid. 132,600 arbeidsplasser

– Viktig med evaluering av laksevassdragene og laksefjordene

På lag for bedre kosthold

– Klok beslutning om grundig utredning av lakseskatt

Gjør som Kåre, bli gründermedlem

Laksen som skatteobjekt