– Villfisk blir digital


Publisert 13.01.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri

Enklere. Bedre oversikt. Bedre kontroll på hva som fiskes. Nå etablerer Norges Fiskarlag og Sjømat Norge OPS for villfisknæringen.

-Fiskerinæringa i Norge er strengt regulert, og det er en rekke ulike rapporteringsordninger. Det vil være en stor gevinst for både næringa og myndighetene om vi klarer å forenkle og digitalisere informasjonsflyten, og det vil legge til rette for en mer treffsikker ressurskontroll. Et gjennomgående dokumentasjonssystem for bærekraft vil også være en fordel ute i markedene, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Norges Fiskarlag og Sjømat Norge har i fellesskap tatt initiativ til å etablere en såkalt OPS for fiskerinæringa. OPS står for offentlig privat sektorutvikling og finnes allerede innen sektorene finans, landbruk, energi og havbruk. På sikt vil fiskeri og havbruk samles gjennom OPS sjømat. Havbruksnæringen var først ut i sjømatsektoren og startet opp i fjor sommer.

-Regjeringen har som mål at Norge skal være ledende i å anvende nye digitale muligheter i alle sektorer. Gode felles løsninger for bransjen, er avgjørende for å lykkes. At Norges Fiskarlag og Sjømat Norge nå tar hånda på rattet for å få til dette er utrolig viktig, slik at løsningene blir tilpasset behovene i næringa. Jeg har tro på at dette samarbeidet vil bli fruktbart og gi gevinster i form av bedre ressurskontroll, forenkling og økt verdiskaping, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Sjømatbedriftene, Nærings- og fiskeridepartementet og Sjømat Norges startet OPS i havbruksnæringen i fjor høst. FOTO: Sjømat Norge

Sjømatbedriftene, Nærings- og fiskeridepartementet og Sjømat Norges startet OPS i havbruksnæringen i fjor høst. FOTO: Sjømat Norge

Onsdag 13. januar la Nærings- og fiskeridepartementet frem en rekke forslag i kampen mot fiskerikriminalitet. Norges Fiskerlag og Sjømat Norge mener etableringen av OPS vil være en del av løsningen i kampen mot kriminaliteten.

Vil ha næringen med
Fiskarlaget og Sjømat Norge vil invitere et bredt spekter av organisasjoner og offentlige etater til å delta i samarbeidet.

Sverre Johansen, Sjømat Norge
Sverre Johansen direktør industri i Sjømat Norge mener mer digitialisering må til i kampen mot fiskerikriminalitet. FOTO: Sjømat Norge

-Et offentlig-privat samarbeid om forenklende digitale løsninger, deling av data og utvikling av nye teknologiske løsninger vil øke verdiskapingen. Bedre dokumentasjon vil styrke ressurskontrollen, og sikre like konkurransevilkår i næringa, sier Sverre Johansen, direktør industri og handel i Sjømat Norge.

For sjømatsektoren er hovedhensikten med OPS arbeidet å styrke konkurransekraften gjennom forenkling og digitalisering, både med tanke på innovasjon og effektivisering. Myndighetene kan gjennom samarbeidet få en langt enklere tilgang til den informasjonen de trenger for å kunne ha et godt og effektivt tilsyn med næringen.

– Vi vil etablerte et automatisert dokumentasjonssystem for norsk fiskerinæring. Vi utveksler relevante data mellom forvaltningsmyndigheter og næringen, helt i tråd med et av hovedforslagene fra Fiskerikontrollutvalget. Utredningen peker på store muligheter for å samle objektive data fra høsting, landing og fiskens videre vei til forbruker gjennom systemer for automatisert datafangst. Det finnes allerede mye relevant teknologi, og ny teknologi er under utvikling. Det er avgjørende at næringa selv tar initiativ til et slikt samarbeid. All erfaring viser at vi må trekke i samme retning for å kunne lykkes, og løsningene må være tilpasset næringas behov, sier Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

OPS står for offentlig – privat – sektorutvikling og tilsvarende initiativ er allerede etablert i en rekke næringer, blant annet for landbruk, finans og energisektoren. Samarbeidet, som i stor grad handler om å utvikle og ta i bruk digitale løsninger og gjøre ting enklere, har ifølge regjeringen spart norske bedrifter for 15 milliarder fra slutten av 2017.

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Infomøte BAT/BREF for slakteri ang implementering av IPPC

Webinar – Marine Fish and PEF

– Kvantumskontroll ikke veien å gå

Webinar med Erna og Jonas

Nasjonalt havbruksjubileum til hele Norge

Webinar – Fangstsertifikat

Webinar – elektroniske fraktdokumenter

Miljøavtrykket må settes først

Akvakulturregelverket

Tariffkonferansen 2021