Sjømaten blir digital


Publisert 20.08.2020 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Industri

Enklere innsamling. Bedre bruk. Løsningen heter OPS sjømat. Et nytt offentlig og privat samarbeid som skal samle inn data på en ny måte og øke verdiskapingen i sjømatnæringen med milliarder.

OPS står for offentlig – privat – sektorutvikling og tilsvarende initiativ er allerede etablert i en rekke næringer, blant annet for landbruk, finans og energisektoren. Samarbeidet, som i stor grad handler om å utvikle og ta i bruk digitale løsninger og gjøre ting enklere, har ifølge regjeringen spart norske bedrifter for 15 milliarder fra slutten av 2017.

Avtalen om OPS Sjømat ble signert i Trondheim torsdag. F.v. Robert Eriksson, administrerende direktør Sjømatbedriftene, Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister og Jon Arne Grøttum, leder styringsgruppen for OPS Sjømat. FOTO: Sjømat Norge

– Det er positivt at vi nå også kan ta dette i bruk i sjømatnæringen, sier fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen.

Sammen med Sjømat Norge og Sjømatbedriftene signerte Ingebrigtsen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet torsdag en avtale som gjør at milliarder også spares i sjømatnæringen.

– Vi har stor tro på at hvis næringen i større grad jobber sammen og koordinerer arbeidet med digitale løsninger så vil tilgang til mer og bedre data bidra til bedre drift og økt verdiskapning i sjømatnæringen, sier leder for OPS Sjømat verdikjede havbruk, Jon Arne Grøttum.

Laksen først
For sjømatsektoren vil hovedhensikten med OPS arbeidet styrke konkurransekraften gjennom økt tilgang på informasjon, både med tanke på innovasjon og effektivisering. Myndighetene kan gjennom samarbeidet få en langt enklere tilgang til den informasjonen de trenger for å kunne ha et godt og effektivt tilsyn med næringen.

– Vi tok de første spadetak i dette prosjektet for et halvt år siden, nå signerer vi en avtale med myndighetene for å markere starten, forteller Grøttum.

En egen nettside, www.ops-sjomat.no vil samle all informasjon rundt arbeidet. Havbruksnæringen er først ut i OPS sjømat, steg to er å få til det samme innen villfiskdelen av sjømatnæringen.

 

 

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

Nye minstepriser for bunnfisk

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Er di kantine den beste?

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Peder Egseth ny politisk spydspiss

Klar tale i fra FN og FAO under åpningen av Salmon Eye!