Sjømaten blir digital


Publisert 20.08.2020 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Industri

Enklere innsamling. Bedre bruk. Løsningen heter OPS sjømat. Et nytt offentlig og privat samarbeid som skal samle inn data på en ny måte og øke verdiskapingen i sjømatnæringen med milliarder.

OPS står for offentlig – privat – sektorutvikling og tilsvarende initiativ er allerede etablert i en rekke næringer, blant annet for landbruk, finans og energisektoren. Samarbeidet, som i stor grad handler om å utvikle og ta i bruk digitale løsninger og gjøre ting enklere, har ifølge regjeringen spart norske bedrifter for 15 milliarder fra slutten av 2017.

Avtalen om OPS Sjømat ble signert i Trondheim torsdag. F.v. Robert Eriksson, administrerende direktør Sjømatbedriftene, Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister og Jon Arne Grøttum, leder styringsgruppen for OPS Sjømat. FOTO: Sjømat Norge

– Det er positivt at vi nå også kan ta dette i bruk i sjømatnæringen, sier fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen.

Sammen med Sjømat Norge og Sjømatbedriftene signerte Ingebrigtsen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet torsdag en avtale som gjør at milliarder også spares i sjømatnæringen.

– Vi har stor tro på at hvis næringen i større grad jobber sammen og koordinerer arbeidet med digitale løsninger så vil tilgang til mer og bedre data bidra til bedre drift og økt verdiskapning i sjømatnæringen, sier leder for OPS Sjømat verdikjede havbruk, Jon Arne Grøttum.

Laksen først
For sjømatsektoren vil hovedhensikten med OPS arbeidet styrke konkurransekraften gjennom økt tilgang på informasjon, både med tanke på innovasjon og effektivisering. Myndighetene kan gjennom samarbeidet få en langt enklere tilgang til den informasjonen de trenger for å kunne ha et godt og effektivt tilsyn med næringen.

– Vi tok de første spadetak i dette prosjektet for et halvt år siden, nå signerer vi en avtale med myndighetene for å markere starten, forteller Grøttum.

En egen nettside, www.ops-sjomat.no vil samle all informasjon rundt arbeidet. Havbruksnæringen er først ut i OPS sjømat, steg to er å få til det samme innen villfiskdelen av sjømatnæringen.

 

 

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?