Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport


Publisert 29.10.2020 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Havbruk Industri Arbeidsliv

Sjømat Norge anbefaler en ny ordlyd som kan inngå i avtaler med kunder og transportører i forbindelse med transport av sjømatprodukter på vei. Den nye ordlyden inkluderer tiltak for å begrense avrenning av tinevann fra transporter.

Ordlyden anbefales tatt i bruk, da dette vil bidra til at godstransport på vei kan bli enda sikrere og samtidig fjerne noe av den negative oppmerksomhet som er rettet mot transport av sjømatprodukter.

Dokumentet kan lastes ned her.

Anbefaler tilslutning til Trygg Trailer

Sjømat Norge har tidligere anmodet medlemsbedriftene til å delta i «Trygg Trailer» prosjektet. Men det er en forventning at sjømatnæringen iverksetter tiltak utover den sjekk av transportmateriell som skjer gjennom «Trygg Trailer», blant annet at transporten må skje i henhold til de krav som stilles i vegtrafikkloven, arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

Sjømat Norge gjentar at flere av medlemsbedriftene bør slutte seg til «Trygg Trailer»-tiltaket. For mer informasjon om «Trygg Trailer» og påmelding, se https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/trygg-trailer

Kontakt gjerne våre advokater

Ved behov for ytterligere informasjon om avtaleregulering av transportørs forpliktelser, kontakt gjerne Sjømat Norges advokater (bistand av kortere varighet er kostnadsfritt for Sjømat Norges medlemmer):

Bjørn Sørgård

Advokat / Partner / Lawyer

Advokatfirmaet Haavind

Tlf: +47 970 89 528 / b.sorgard@haavind.no

 

Ida Espolin Johnson

Advokat / Partner / Lawyer

Advokatfirmaet Haavind

Tlf: +47 958 18 432 / i.johnson@haavind.no

Møte med vegvesenet og Mattilsynet

Sjømat Norge har i dag vært i møte med Statens Vegvesen og Mattilsynet om de utfordringer som avrenning skaper. Sjømat Norge vil iløpet av kort tid komme tilbake med ytterligere tiltak for å unngå avrenning fra transport av sjømatprodukter.

 

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

En tapt mulighet for Norge

Lokale lønnsforhandlinger

Plast og havbruk i Trøndelag

– Folk må se mer sjømat i butikken

En seier for økt sjømatkonsum for barn og unge

Sjømat Norge stiller seg bak opprop for fiskerihavnene

Sjømat Norge anker dommen i saken mot Sildelaget

Invitasjon til årsmøte i OURO