Høyres nei til grunnrenteskatt på sjømatnæringen er et tydelig signal for å legge til rette for økt sjømatsatsing. – Politikerne ser at dersom vi skal skape større verdier, så er en ekstra skatt et feilsteg, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark.

(INGRESSBILDE:Tom Georg Indrevik, leder av Vestland Høgre, var en av mange som var svært tydelig mot grunnrenteskatt på scenen på Gardermoen fredag.FOTO: Høyre.no )

Fredag kveld stemte Høyres landsmøte mot å innføre en grunnrenteskatt for havbruksnæringen. Etter at Venstres landsmøte vedtok å «være kritiske til en ekstraordinær skatt i form av grunnrenteskatt i fiskeri og havbruk», gikk et flertall i Høyres landsmøte inn for at det ikke skal innføres grunnrentebeskatning på havbruk og fiskeri.

–  Stadig flere politikere ser hvor store utfordringer en særskatt vil skape, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark. Han understreker at det er behov for store investeringer i sjømatnæringen, og at det forutsetter sterke eierskapsmiljø langs kysten.

Kommende helg skal Senterpartiet arrangere sitt landsmøte. Der har både partiledelsen og en rekke distriktsrepresentanter vært tydelige mot  å innføre en statlig grunnrenteskatt.

– Vi har store forventinger til at også de andre partiene som vil holde sine landsmøter utover våren ser at dette forslaget må stoppes.

Hemmer investeringene
Sjømat Norge mener en ekstraskatt raskt kan bidra til å flytte investeringer, verdiskaping og arbeidsplasser til andre land og næringer.

– Vi ser allerede at det etableres og satses på større landbaserte anlegg i utlandet. Det viktigste politikerne kan gjøre er å sikre konkurransedyktige rammebetingelser i Norge, sier Ysmark.

Sjømat Norge mener et blått taktskifte kan doble sjømatnæringen på en bærekraftig måte innen 2030. Dette vil gi stat og kommune vesentlig større skatteinntekter gjennom ordinære skatter enn det noen særskatt vil gi. I tillegg vil et blått taktskifte gi økt matproduksjon, mange flere arbeidsplasser, samt økte eksportinntekter.

 

LES MER: Svaret er ikke særskatter i havbruk – https://sjomatnorge.no/svaret-er-ikke-saerskatter-i-havbruk/

 

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Skatteregimet for havbruk må avklares nå! Brev til Stortinget

Blå sektor er en nøkkel for grønn omstilling

Sammen mot sykefravær IA_Bransjeprogram

The Norwegian Seafood Federation

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

Eierskap til data i sjømat- og landbruksnæringen

To nye veterinærer

#VerdensVakresteKyst

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Viktig med kontroll