Viktig seier for fiskeindustrien


Publisert 24.08.2022 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

Gulating lagmannsrett har gitt Sjømat Norge medhold i at Sildelagets praksis med deling av prisinformasjon og fiskeindustriens innkjøpspriser er rettstridig.

– Først og fremst vil jeg si at denne saken aldri skulle vært i retten, sier Geir Ove Ystmark, adm. dir i Sjømat Norge.

– Nok en gang har vi måttet gå til domstolen for å få avklart at en praksis i denne næringen er skadelig for fiskeindustrien fordi vi ikke har nådd frem med våre gjentatte forsøk på dialog med Sildelaget.

Det er viktig at salgslagene hensyntar hele verdikjeden. Faktum er at hadde dette vært tilfelle, hadde vi sluppet å gå til retten.

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge

Nå har Lagmannsretten avklart dette spørsmålet. Vi avventer om dommen blir stående, men det bør være krystallklart for politikerne at en nå må ta grep. Dagens praksis er ikke bare skadelig for fiskeindustrien, den er også rettstridig. Vi ønsker å være konstruktive samarbeidspartnere for å løfte markedsplassen. Erfaringen viser at vi er avhengig av mer balanse for at salgslagene skal ta oss på alvor.

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge

Les også: Sjømat Norge anker dommen i saken mot Sildelaget

Dette er saken:

24. august kom avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett i saken som gjelder spørsmålet om Norges Sildesalgslag lovlig kan tilgjengeliggjøre prisinformasjon og budlogger fra digital lukket auksjon av pelagisk fisk. Budloggene inneholder identitet på budgivere og både vinnende og tapende buds pålydende. Sjømat Norge har anket Bergen tingretts avgjørelse med påstand om at Sildelagets praksis med tilgjengeliggjøring av budlogger er rettsstridig fordi det er negativt for fiskeprodusentenes konkurranseevne i markedet. Lagmannsretten gir Sjømat Norge medhold i sin dom.

Lagmannsrettens flertall har kommet til at NSSLs praksis med tilgjengeliggjøring av budlogg fra lukkede fiskeauksjoner, herunder budgiveres identitet og alle inngitte bud umiddelbart etter auksjonens avslutning, er rettsstridig, fordi den strider mot forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

Dette er en viktig seier for fiskeindustrien i Norge – for store og små aktører, understreker Ystmark.

Dommen er ikke rettskraftig. Partene kan anke innen en måned.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Kyrre Dale
Kyrre Dale
Fagsjef industri og handel
Mobil: 913 76 551

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

Nye minstepriser for bunnfisk

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Er di kantine den beste?

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Peder Egseth ny politisk spydspiss

Klar tale i fra FN og FAO under åpningen av Salmon Eye!