Å gi flere muligheten til å fiske kongekrabbe, vil utvanne hele forvaltningsprinsippet i Øst-Finnmark skriver Sjømat Norge i departements nye kongekrabbehøring.

Nærings og Fiskeridepartementet sendte i juli ut en høring der en ser nærmere på å gi flere fiskere i Vest-Finmark muligheten til å fiske på den svært populære kongekrabben. Sjømat Norge har gått igjennom forslagene og er svært bekymret dersom dette blir åpnet opp for. Det begrunnes i:

  • En åpning vil medføre 179 nye fartøyer i fiske og trolig flere på sikt
  • Det vil påvirke driftsgrunnlaget for de som er i fiske i dag.
  • Det har vært et hardt fangstpress de siste årene, noe som og har gitt nedgang i totalkvoten.
  • En bør heller rette søkelyset mot ulovlig fangst

Les hele Sjømat Norges høringsuttalelse her

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kyst, fisk og framtid

Fiskeindustrien er feil adresse for avgiftsøkning

Krever regelendringer i kongekrabbebransjen

Årssamling Havbruk Vest

Vil rydde opp i fiskeindustrien

Medlemsmøte Havbruk Nord

Destruktive forslag for norsk havbruksnæring

Kven skal fiske kva?

Fra industri til marin ingrediens