Tiltak for å motvirke negative miljøeffekter


Publisert 04.10.2016 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser  

Nærings- og fiskeridepartementets har bedt om innspill til hvordan en kan forminske negative miljøeffekter ved bruk av midler mot lakselus. Her er Sjømat Norges høringssvar.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Rekordstort oppmøte på årssamling i Havbruk Nord

Ber om innspill til bærekraftig havbruk

Godt grunnlag for mer verdiskaping fra havet

Workshop om rømming/tap av fisk fra sjøanlegg

Sjømateksport på 94,5 milliarder

Vi ønsker deg…

Godt møte med fiskeriministeren

Maskinoffiserer og sjømatrederi med tariffavtale

På veg mot historisk tariffavtale