Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet


Publisert 06.09.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

Sjømat Norge er svært positiv til at Nærings- og fiskeridepartementet oppretter en egen seksjon i departementet for bekjempelse av fiskerikriminalitet.

Fiskeri- og sjømatministeren påpeker med rette at det drives en form for multikriminalitet blant dem som ikke følger reglene i fiskerinæringen. Det er både snakk om alvorlig økonomisk kriminalitet og grov utnyttelse av arbeidskraft.

Les mer: Etablering av A-krimsenter i Troms og Finnmark – Positivt!

– Et fåtall kriminelle aktører ødelegger for en hel næring og det må det bli slutt på. Derfor er vi svært positive til nyheten om en ny krimseksjon i fiskeridepartementet, sier Stine Akselsen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge.

– Det er viktig å påpeke at det store flertallet av bedrifter i fiskerinæringa er seriøse og lovlydige, og disse må sikres konkurranse på like vilkår, fortsetter hun.

Les også: Vil rydde opp i fiskeindustrien

Sjømat Norge mener at arbeidslivskriminalitet og ressurskriminalitet må slås hardt ned på, og regelverket må være likt for alle. – Vi håper derfor at dette vil bidra til at landingskontrollen styrkes, og at det stilles like krav til alle aktørene i næringen, uavhengig av størrelse, sier Akselsen. – Videre må bruk av unntaksordninger og dispensasjoner unngås. 

Nye kontrolltiltak må utformes i nær dialog med næringa og det er svært viktig at det er balanse mellom kontrollgevinsten og kostnaden ved tiltakene. Sjømat Norge har store forventninger til den nye seksjonen som et ledd i å stanse kriminell virksomhet og sikre like vilkår for bedriftene i fiskerinæringen.

Vil du vite mer?

 
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lær kidsa havet!

Støre må sikre det grønne skiftet

Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner

Hvordan være sprek 100 åring?

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet

Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

Debatt om sjømatens politiske fremtid

Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister