Vil rydde opp i fiskeindustrien


Publisert 18.11.2019 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri

Sjømat Norge har invitert Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Service og Handel til et møte for hvordan man kan få bukt med problemer tilknyttet arbeidskriminalitet.

Det er et stort problem at det finnes enkeltaktører som velger å ikke følge reglene i arbeidsmiljøloven, og ei heller organisere seg. Sånn kan vi ikke ha det, og vi er derfor nødt til å sette oss ned for å se på hvordan vi kan utforme et regelverk som får bukt med problemer tilknyttet arbeidskriminalitet i fiskeindustrien, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

A-krimsenteret storkontroll på 20 fiskebruk i Lofoten og Vesterålen i mars avdekket flere brudd på arbeidstidsbestemmelser og sosial dumping. Nå har a-krimsenteret fått resultatene fra undersøkelsen, som viser til dels grove brudd på arbeidsmiljøloven.

På bakgrunn av bruddene på arbeidsmiljøloven som har blitt avdekket har derfor Sjømat Norge tatt initiativ til et møte med NNN og NHO Service og Handel.

Sjømat Norges adm.dir mener det må ryddes opp i useriøsiteten i fiskeindustrien. FOTO: Sjømat Norge. 

Fordømmer praksisen
Ystmark understreker at ingen av de berørte bedriftene er organisert under Sjømat Norge, men mener likevel at sjømatorganisasjonene har et ansvar for å få bukt med problemet.

Vi tar sterk avstand fra praksisen som her er avdekket. Det er fullstendig uholdbart at man utnytter innleid arbeidskraft slik det kommer frem fra A-krimsenterets inspeksjoner. Vi vil derfor se på hvordan vi kan utforme strengere sanksjoner, for eksempel inndragelse av kjøpegodkjenning slik at vi en gang for alle får slutt på dette problemet.

Det er ikke første gang at det har blitt avdekket brudd på arbeidsmiljøloven i fiskeindustrien. Nofima-rapporten «Norske fiskerier er sosialt bærekraftige – i både flåte og industri konkluderte med at risikoen for brudd på reguleringer om sosial bærekraft i norsk sjømatnæring, er liten.

Arbeidstilsynets aksjon i Nord-Norge har vist omfattende brudd med regelverket. Nå ønsker Sjømat Norge at det ryddes opp. FOTO: Sjømat Norge

Vil ha strengere regelverk
I rapporten kom det frem at grove brudd på menneskerettigheter, slaveri og barnearbeid er fraværende i norsk fiskeri- og sjømatindustri. I tillegg viser rapporten at Norge har systemer og reguleringer som ivaretar alle spørsmål som reises internasjonalt om sosial bærekraft i sjømatnæringen.

Likevel finnes det eksempler på aktører som ikke forholder seg til regelverket, slik det har kommet frem i media de siste ukene.

Et tiltak partene vil diskutere er behovet for flere kontroller.

Vi har jobbet med problematikken tilknyttet utnyttelse av arbeidskraft i mange år, og må få understreke at det er de få som ødelegger for de mange. Det er avgjørende for oss at vi har en fiskeindustri som tar sosial bærekraft på alvor, og en forutsetning for det er at vi følger regelverket. Da må det nødvendigvis få konsekvenser som ikke følger de felles retningslinjene, sier Ystmark.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Årsarrangementet i Sjømat Norge

Årssamling Havbruk Nord

Medlemsmøte Havbruk Nord

Revidert nasjonalbudsjett: – Skuffende fra Regjeringen

Havbruksoverenskomsten: Enighet med Fellesforbundet

NM Sunn Mat i Farta: – En gyllen mulighet til å vise frem sjømatens fortreffelighet

Enige med NNN

Krister Hoaas blir ny regionsjef i Sjømat Norge

Årsmøte Havbruk Midt

Framleis høg interesse for sjømatutdanning