Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!


Publisert 24.08.2021 av Øyvind André Haram Industri Arbeidsliv

Sjømat Norge har i lang tid etterlyst etablering av A-krim senter i den nordligste delen av landet, og at A-krimsentrene må få økte ressurser. Erfaringene viser at et sterkt tverretatlig samarbeid er det som gir gode resultater.

Stine Akselsen, direktør industri i Sjømat Norge er fornøyd med at dette nå følges opp.

– Det store flertallet av bedrifter i fiskerinæringa er seriøse og lovlydige, og disse må sikres en likeverdig konkurranse. Arbeidslivskriminalitet må slås hardt ned på, og regelverket må være likt for alle. Flere ressurser til a-krimsenterne, og nyetableringer i alle regioner med en betydelig fiskerinæring er et av de viktigste tiltakene som kan gjøres i kampen mot arbeidslivskriminalitet i næringa. I tillegg har det også vært avgjørende å få på plass en mulighet for informasjonsutveksling mellom de samarbeidende myndighetene på området.

Sjømat Norge har selv tatt offensiv grep gjennom etableringen av prosjektet «Kvit fisk» som Sjømat Norge driver sammen med NNN, Sjømannsforbundet, NHO Service og Handel og Norges Fiskarlag. Prosjektet ble etablert med hensikt å begrense arbeidslivskriminaliteten. Sjømat Norge har tatt en tydelig posisjon i debatten for et seriøst og ryddig arbeidsliv, og for bedre kontrollregimer på både a-krim og ressurskriminalitet. 

– Vi er svært fornøyde med å se at flere av disse tiltakene er fulgt opp av regjeringen og også forankret hos opposisjonen. 

Vil du vite mer?

 
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding