Standard Morgen: Sporbarheten til sjømatprodukter – Merking av fiskekasser


Publisert 05.10.2020 av Tarjei Svalbjørg Havbruk Industri Miljø og Helse

Standard Norge inviterer til lansering av den den nye standarden for krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter, NS-EN 17099, torsdag 15. oktober. Sjømat Norge deltar for å formidle hvordan standardisering bidrar til sporbarhet og bærekraftig utvikling i næringen.

Sentrale aktører i sjømatnæringen har kommet fram til at logistikk- og driftskostnader i dag utgjør opptil 15 % av salgsverdien for sjømat. Bruk av standardiserte merkings- og sporbarhetsordninger kan redusere driftskostnadene og tiden og ressursene som kreves for å oppfylle juridiske forpliktelser, redusere driftskostnadene og samtidig møte økende krav fra kunder og forbrukere, inkludert krav til bærekraft.

Les mer, og meld deg på her!

Program

På frokostmøtet kan du få høre mer om innholdet i standarden, fra representanter som har deltatt i arbeidet med standarden og/eller bruker den.

0830 Velkommen
Standard Norge
Sporbarhet og bærekraftig utvikling av sjømat – Hvordan kan standardisering bidra?
Henrik Stenwig, Sjømat Norge
Hvorfor har dette europeiske arbeidet vært viktig for Norge?
Tor Mühlbradt, Innovasjon Norge
Hva er forskjellen mellom NS 9405 og NS-EN 17099?
Terje Menkerud, GS1
Hvordan kan en europeisk standard for merking av sjømatprodukter bidra til en mer kostnadseffektiv og transparent transport til Europa
Jonas Arne Bjørnødegård, DB Schenker
Hvordan kan en standard forenkle logistikken og sporbarheten, og samtidig redusere utfordringene for norske sjømateksportører?
Sandra Sæther, Seaborn
Spørsmål og diskusjon
1030 Avslutning

 

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømaten er en av våre viktigste fremtidsnæringer: – Vi har ingen tid å miste!

Sjømatnæringen er samfunnskritisk virksomhet

Årsmøte Havbruk vest

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte Havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen