– Sjømat har blitt en stor lidenskap


Publisert 09.11.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

Rune Tronstad (23) har utplassering hos Sjømat Norge. Allerede første uke på jobb fikk studenten møte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Jeg søkte praksisplass hos Sjømat Norge for å få muligheten til å oppleve hvordan organisasjonsarbeidet i næringen foregår, på den måten får jeg også innblikk i både fiskeri- og havbrukssektoren, sier Rune Tronstad.

23-åringen fra Trondheim er utplassert hos Sjømat Norge fra sin utdanningsplass på Universitetet i Tromsø der han studerer Fiskeri- og havbruksvitenskap på tredje året.

Sjømat Norge har de siste årene utlyst en praksisplass hver høst fra studenter som går Fiskeri- og havbruksvitenskap på Universitet i Tromsø. Ledsaget av regiondirektør Marit Bærøe og direktør for industri, Sverre Johansen, har Tronstad blitt inkludert i det fulle spenn av oppgaver tilknyttet sjømaten.

Les også: – Sjømat Norge var førstevalget mitt

– Min første uke i praksis har vært veldig lærerik, med stor variasjon i oppgaver. Jeg har fått være med på alt fra møter om arealtilgang, minsteprisforhandlinger og årsmøte til Fiskarlaget Nord. I tillegg til å få besøk av Fiskeri- og sjømatministeren, sier Tronstad.

Fra merdkanten til kontorpulten

Tronstad forteller at interessen for sjømatnæringen kom naturlig etter en sommerjobb hos Salmar da han var 16-17 år, og jobbet som røkter på et anlegg på Otterøya.

– For meg har sjømat blitt en stor lidenskap, og de siste årene har jeg fått et innblikk i hvor enorm næringen faktisk er. Det jeg synes er mest spennende er den utrolige utviklingen både fiskeri- og havbruksnæringen nesten til enhver tid har, sier han før han legger til:

– Det jobbes hele tiden mot bedre løsninger, både gjennom forskning og innovasjon, noe som gjør at det er bare å henge med i tiden. Vi merker allerede at ting vi lærte første semester på studiet, kan være utdatert i dag, sier trønderen.

Vender tilbake

Utplasseringen av praksisstudenter hos Sjømat Norge har vært en ubetinget suksess, ifølge Sverre Johansen. Både i kraft at man gjør seg til kjenne hos en sentral utdanningsinstitusjon, men også at praksisstudentene selv får anledning til å gi sitt blikk på sjømatnæringen.

– Studentene ser på sjømaten og oss med et nytt blikk som vi har erfart er nyttig begge veier. Rune med sin bakgrunn fra merdkanten kjenner jo sjømatnæringen fra bunn av. Det er en fordel, samtidig som han kommer med fersk kunnskap fra universitetet, sier Johansen.

Han legger heller ikke skjul på at et stopp innom Sjømat Norge gjerne baner vei videre. Senest denne uken var tidligere praksisstudent Ole Troland tilbake i Sjømat Norge – denne gang i ny stilling som rådgiver.

Les mer: Ole Troland ansatt i Sjømat Norge

– Utplasseringen ga en uvurderlig erfaring som var nyttig for meg i de kommende årene på universitetet. Jeg lærte mye da, og nå håper jeg å kunne bruke kunnskapen min fra det oppholdet til å gjøre både Sjømat Norge og sjømatnæringen som sådan enda bedre, sier Troland.

Vil du vite mer?

 
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømaten er en av våre viktigste fremtidsnæringer: – Vi har ingen tid å miste!

Sjømatnæringen er samfunnskritisk virksomhet

Årsmøte Havbruk vest

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte Havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen