Ole Troland ansatt i Sjømat Norge


Publisert 30.10.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Om Sjømat Norge

Ole Troland (27) er ansatt som rådgiver i Sjømat Norge.

Stillingen er en tidsavgrenset prosjektstilling som skal følge kunnskapsgrunnlaget som trafikklysregimet er basert på. Han vil i hovedsak jobbe opp mot forskningsmiljø, forvaltningsmiljø og næringen. Stillingen er lokalisert til Bergen.

Ole er utdannet som fiskerikandidat ved Universitetet i Tromsø, er opprinnelig fra Austevoll og kjenner havbruksnæringen godt. Han har vært lokalitetsleder hos Troland Fiskeoppdrett og har hatt flere tillitsverv under studiene. Han har hatt utplasseringen sin hos oss, og kjenner slik sett også oss som organisasjon godt.

Troland tiltrer i sin stilling 2. november.

 

Vil du vite mer?

 
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Tilbakemelding på Mattilsynets forslag til nasjonal utryddelsesplan for ILA

Finale og kick-off for ny intensjonsavtale for et sunnere kosthold

Ergonomi for næringsmiddelindustrien

Seier til industrien i Høyesterett

Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

Svært lav antibiotikabruk

Mindre bearbeiding og færre grønne investeringer

Møte for lakseslakterier

Støre-regjeringens budsjettgrep

Regulering Kongekrabbe