Ole Troland ansatt i Sjømat Norge


Publisert 30.10.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Om Sjømat Norge

Ole Troland (27) er ansatt som rådgiver i Sjømat Norge.

Stillingen er en tidsavgrenset prosjektstilling som skal følge kunnskapsgrunnlaget som trafikklysregimet er basert på. Han vil i hovedsak jobbe opp mot forskningsmiljø, forvaltningsmiljø og næringen. Stillingen er lokalisert til Bergen.

Ole er utdannet som fiskerikandidat ved Universitetet i Tromsø, er opprinnelig fra Austevoll og kjenner havbruksnæringen godt. Han har vært lokalitetsleder hos Troland Fiskeoppdrett og har hatt flere tillitsverv under studiene. Han har hatt utplasseringen sin hos oss, og kjenner slik sett også oss som organisasjon godt.

Troland tiltrer i sin stilling 2. november.

 

Vil du vite mer?

 
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Riktig vei, men rom for flere

Statsministeren løftet frem sjømat i havpanelet

Medlemsmøte for hvitfisksektoren

Webinar: Sjømatnæringen og brexit

Sjømat Norge søker regionsjef

Livestream: Sjømatnæringen og Europa

Regulering av kongekrabbefangst i 2021

Standarder for økt fiskevelferd

– En tapt mulighet om vi ikke griper sjansen til å skape flere arbeidsplasser

Generalforsamling i Sjømat Norge 2021