Fiskeri- og havbruksstudent Aleksander Yttergård (22) har utplassering hos Sjømat Norge i høst.

– Vi har veldig god erfaring med å tilknytte oss unge, læringsvillige studenter. Ikke bare har de et stort engasjement for næringen, men de har også et friskt blikk på både oss og sjømatnæringen som kan være med på å gjøre oss bedre, sier direktør for industri i Sjømat Norge, Sverre Johansen.

Sjømat Norge har de siste årene utlyst en praksisplass hver høst fra studenter som går Fiskeri- og havbruksvitenskap på Universitet i Tromsø. Yttergård, som opprinnelig er fra Kvaløya, går tredje året på fiskeri- og havbrukslinjen. Ledsaget av Marit Bærøe, regionsjef for nord, og direktør for havbruk, Sverre Johansen, har Yttergård blitt hevet ut på «dypt vann».

Studentene kan søke utplasseringsplass, og Sjømat Norge var førstevalget til Yttergård.

– Det har vært hektiske uker, lært mye bare til de fire dagene til nå. Det er klart at for en student er det morsomt å dykke ned i problemstillinger knyttet til markedsføringsavgift på pelagisk, samt treffe Norges Råfisklag i møte om minstepriser, sier Yttergård som selv har spesialisert seg innenfor marked og ledelse.

Praksisstudenten er en del av et tre ukers program fordelt utover høsten, der han omtrent en uke i måneden er på utplassering hos Sjømat Norge. Han har I uke 41 skal han være med på Hvitfiskonferansen i Tromsø, før han i uke 45 skal delta på Havbruksmessen på Vestlandet.

Yttergård vil være ferdig med bachelorgraden i fiskeri- og havbruksvitenskap i 2020. Han opplever at flere i hans situasjon har fattet interesse for sjømatnæringen.

– Min morfar jobbet på båt, og det har også inspirert meg til å søke meg inn i næringen. Det skjer utrolig mye innenfor både fiskeri og havbruk, og det er slik jeg ser det en næring med en kjempespennende fremtid foran seg. Det har jeg ønsket å være en del av, sier han.

Vil du vite mer?

 
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

The Norwegian Seafood Federation

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

Eierskap til data i sjømat- og landbruksnæringen

To nye veterinærer

#VerdensVakresteKyst

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Viktig med kontroll

Eit godt grep frå Regjeringa

Digitalt arbeidsmøte om utnyttelse av utslipp fra fiskeoppdrett

Sjømat Norge vil etablere system for bedre fiskehelse