Regjeringen kompenserer


Publisert 25.11.2022 av Øyvind André Haram Havbruk

Verdien på havbrukstillatelser falt sterkt etter at regjeringen varslet at de ville tredoble skatten på norsk laks og iverksette forslaget før Stortinget har tatt stilling til det. I oktober ble det avholdt auksjon av konsesjonsvolum. Resultatet ble NOK 4 til 5 milliarder i tapte inntekter til fellesskapet, ifølge tall fra Kontali Analyse. For bedriftene førte det til kraftig fall i verdien på eksisterende tillatelser. Ettersom regjeringen setter formuesverdien likt med auksjonsprisene fra auksjonen i 2020 ville dette ført til at havbruksbedriftene ble kraftig overbeskattet. Regjeringen foreslår nå at verdien skal settes ut fra årets auksjon, og sender saken til Stortinget. 

Peder Weidemann Egseth er næringspolitisk sjef i Sjømat Norge. FOTO: privat

-Dette er i tråd med brev vi har sendt til Finansdepartementet. Vi har også bedt regjeringen om å gjennomgå den nye verdifastsettelsen som vi opplever fortsatt settes til et galt nivå, sier Peder Weidemann Egseth som har det skattepolitiske ansvaret i Sjømat Norge

Stortinget

Ettersom det er Stortinget som skal behandle forslaget fra regjeringen vil Sjømat Norge oppfordre Stortinget om å sette en riktig verdifastsettelse i tråd med innspill vi har sendt til Finansdepartementet, og nå vil sende Stortinget. 

-Vi har flere ganger bedt om møte med finansministeren om dette, og har purret på dette utover høsten. Nå håper vi at Stortinget kan gripe inn, påpeker Egset. 

I går varslet regjeringen at de vil gi 800 millioner i statsstøtte til Havbruksfondet. Dette skyldes også at fellesskapet tapte store inntekter som en følge av forslaget om innføring av grunnrenteskatt. 

-Det skulle bare mangle at regjeringen kompenserer vertskommunene. De er ikke skyld i dette. Vertskommunene ville uten skatteforslaget fått minst like store inntekter som de nå får. Staten på sin side taper dobbelt opp. Det synes jeg er beklagelig sier, Egseth. Særlig i en tid med stramt budsjett for AS Norge.

Vil du vite mer?

 
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Direktør kommunikasjon og næringspolitikk
Mobil: 926 31 836
Peder Weidemann Egseth
Peder Weidemann Egseth
Næringspolitisk sjef
Mobil: 922 41 857

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal