Prioritering av nøkkelmedarbeidere


Publisert 19.03.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Havbruk Høringsuttalelser Industri

Til Helsedirektoratet opplyser forsyningskjeden innenfor mat-, drikke- og dagligvaresektoren om betydningen av leveringsdyktighet og kapasitet i mat-, drikke- og dagligvaresektoren.

Brevet, som er datert 19. mars, er signert NHO Service og Handel, Virke Dagligvare, Dagligvareleverandørenes Forening, NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge.

Til Helsedirektoratet skriver de følgende: De ulike virksomhetene innenfor denne sektoren arbeider nå på høytrykk med å opprettholde leveringsdyktighet av mat-, drikke- og dagligvarer og å sikre fortsatt høy kapasitet i en tid som preges av stor grad usikkerhet på en rekke områder. For å klare dette er det avgjørende at medarbeidere i nøkkelstillinger og driftskritiske funksjoner er tilgjengelige for virksomhetene.

Hele brevet ligger vedlagt.

200319 BR til HDIR – Prioritering av nøkkelmedarbeidere

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Dramatisk dag for havbruksnæringen og kystbefolkningen

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

Nye minstepriser for bunnfisk

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Er di kantine den beste?

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Peder Egseth ny politisk spydspiss