Til Helsedirektoratet opplyser forsyningskjeden innenfor mat-, drikke- og dagligvaresektoren om betydningen av leveringsdyktighet og kapasitet i mat-, drikke- og dagligvaresektoren.

Brevet, som er datert 19. mars, er signert NHO Service og Handel, Virke Dagligvare, Dagligvareleverandørenes Forening, NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge.

Til Helsedirektoratet skriver de følgende: De ulike virksomhetene innenfor denne sektoren arbeider nå på høytrykk med å opprettholde leveringsdyktighet av mat-, drikke- og dagligvarer og å sikre fortsatt høy kapasitet i en tid som preges av stor grad usikkerhet på en rekke områder. For å klare dette er det avgjørende at medarbeidere i nøkkelstillinger og driftskritiske funksjoner er tilgjengelige for virksomhetene.

Hele brevet ligger vedlagt.

200319 BR til HDIR – Prioritering av nøkkelmedarbeidere

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer