Til Helsedirektoratet opplyser forsyningskjeden innenfor mat-, drikke- og dagligvaresektoren om betydningen av leveringsdyktighet og kapasitet i mat-, drikke- og dagligvaresektoren.

Brevet, som er datert 19. mars, er signert NHO Service og Handel, Virke Dagligvare, Dagligvareleverandørenes Forening, NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge.

Til Helsedirektoratet skriver de følgende: De ulike virksomhetene innenfor denne sektoren arbeider nå på høytrykk med å opprettholde leveringsdyktighet av mat-, drikke- og dagligvarer og å sikre fortsatt høy kapasitet i en tid som preges av stor grad usikkerhet på en rekke områder. For å klare dette er det avgjørende at medarbeidere i nøkkelstillinger og driftskritiske funksjoner er tilgjengelige for virksomhetene.

Hele brevet ligger vedlagt.

200319 BR til HDIR – Prioritering av nøkkelmedarbeidere

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Sperre attvald

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Generalforsamling i Sjømat Norge

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

Forkastelig å utnytte en krevende situasjon

Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge

Anleggsinspeksjoner og miljøundersøkelser kan utsettes