Prioritering av nøkkelmedarbeidere


Publisert 19.03.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Havbruk Høringsuttalelser Industri

Til Helsedirektoratet opplyser forsyningskjeden innenfor mat-, drikke- og dagligvaresektoren om betydningen av leveringsdyktighet og kapasitet i mat-, drikke- og dagligvaresektoren.

Brevet, som er datert 19. mars, er signert NHO Service og Handel, Virke Dagligvare, Dagligvareleverandørenes Forening, NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge.

Til Helsedirektoratet skriver de følgende: De ulike virksomhetene innenfor denne sektoren arbeider nå på høytrykk med å opprettholde leveringsdyktighet av mat-, drikke- og dagligvarer og å sikre fortsatt høy kapasitet i en tid som preges av stor grad usikkerhet på en rekke områder. For å klare dette er det avgjørende at medarbeidere i nøkkelstillinger og driftskritiske funksjoner er tilgjengelige for virksomhetene.

Hele brevet ligger vedlagt.

200319 BR til HDIR – Prioritering av nøkkelmedarbeidere

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømaten er en av våre viktigste fremtidsnæringer: – Vi har ingen tid å miste!

Sjømatnæringen er samfunnskritisk virksomhet

Årsmøte Havbruk vest

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte Havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen