Presentasjoner fra møtet i Nordnorsk havbrukslag


Publisert 25.04.2013 av sjømatnorge.no Havbruk Nord  

Nordnorsk Havbrukslag gjennomførte medlemsmøte og fagseminar i Svolvær 4. – 5. juni 2013. Her er presentasjonene fra møtet.

Møtet fant sted på Thon Hotell Svolvær. Etter første møtedag var det båttur med XXLofoten, og festmiddag på hotellet. 

 

FHL Nordnorsk havbrukslag takker for et godt møte, som også denne gangen ga faglig påfyll, diskusjon og hyggelig samvær. 

 

Presentasjoner som ble holdt på møtet er lagt ut nedenfor på denne siden. Se lenkesamling.

 

 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Økt innsats for innsamling av plast

Ber om like vilkår for laksevekst

Nedgangen i bruken av lusemidler fortsetter

Dødeligheten på laks går ned

Se så mye de legger igjen

Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

Sildelaget avviser like konkurransevilkår

Rekordlav rømming av laks og ørret