Fra scenen under Our Ocean ga direktør i FNs matvareprogram FAO, Manuel Barange sjømatnæringen full støtte på at vi må produsere mer mat fra havet fremover.

– Det er fint å se hvilken støtte som ligger hos både FAO og en rekke sentrale aktører her om hvilken betydning sjømat og produksjon av mat fra havet betyr fremover. Vi er glad for å ha blitt invitert, og det er en klar bevissthet om at havet er en nøkkel til å løse klodens klimautfordring, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Administrerende direktør Erlend Sødal under Our Ocean. FOTO: Skretting

Torsdag morgen møtte Sjømat Norge Torbjørn Røe Isaksen (H), fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) og Lise Kingo i UN Global Compact for å diskutere bærekraftig bruk av havet.

Under konferansen har norske sjømatbedrifter forpliktet seg til frivillige tiltak som skal sikre rene, sunne og produktive hav. Både Erlend Sødal fra Skretting og Matts Johansen fra Aker BioMarine deltok fra scenen under det offisielle programmet til Our Ocean 2019 der de snakket om sine forpliktelser for både bruk av nye råvarer i fôr og bedre datagrunnlag for forvaltning av Antarktis.

– Det er et uvurderlig arbeid bedriftene gjør med både å forbedre seg og se innovasjonsmuligheter, og vi ser at det nytter, sier Ystmark.

Les mer: FN-topp: Teknologi og sjømat viktig klimabidrag fra Norge

Det er den tidligere amerikanske utenriksminister John Kerry som har tatt initiativ til Our Ocean. I 2019 arrangeres konferansen i Oslo og samler en rekke politikere, organisasjonsfolk og næringsaktører fra hele verden for å diskutere havets tilstand og fremtid.

Vil sikre nye fôrråvarer

Under paneldebatten «Food and livelihoods from the ocean» offentliggjorde Skretting sin forpliktelse til å bruke 2 millioner dollar i 2020 for å utvikle alternative fôrråvarer til havbruksnæringen.

– Forpliktelsen er et ledd i Skrettings langsiktige strategi for å sikre verdenshavene og øke fleksibiliteten i makro- og mikroråvarene. Det vil videre redusere vår avhengighet av sårbare marine ressurser og bidra til å utvikle den sirkulære økonomien, sier Leif Kjetil Skjæveland, samfunnskontakt i Skretting.

Les også: Sjømat på topp på internasjonal bærekraftsindeks

Matts Johansen, konsernsjef i Aker BioMarine, presenterte under seksjonen «Promoting and protecting a healthy ocean» selskapets forpliktelse til å legge til rette for uavhengige forskere ombord på sine båter under tokt i Antarktis. Forpliktelsen er en del av målet er at man i større grad kan basere forvaltningen av Antarktis på ny og oppdatert data.

Matts Johansen, konsernsjef i Aker BioMarine, deltok under seksjonen «Promoting and protecting a healthy ocean». FOTO: Sjømat Norge

Igangsetter mer forskning i Antarktis

– Vi har laboratorium på alle våre båter og vi ønsker å legge til rette for å kunne ta med uavhengige forskere ombord, for å øke forskningen i Antarktis. I tillegg vil vi bidra til en endra mer datadrevet forvaltning av Antarktis. Dette vil vi gjøre gjennom å ta i bruk ny teknologi, for eksempel AI, sier Ingeborg Tenneset, kommunikasjonssjef i Aker BioMarine.

I tillegg har Marø Havbruk forpliktet seg til å redusere CO2-avtrykk ved bruk av landstrøm i stedet for dieselaggregater. Målet er å redusere 200 tonn CO2-utslipp fra hver av anleggene, med en total effekt på 500 tonn fra de tre anleggene selskapet bruker til sin lakseproduksjon.

– Tiltakene sjømatbedriftene gjør er med på å synliggjøre innsatsen som legges ned for å sikre mer bærekraftig bruk av havet. Innovative tiltak som går både på innsatsfaktorer, energi og kunnskap er med på å ta sjømatnæringen et steg videre, og en helt sentral del for at vi kan utvikle lønnsomme arbeidsplasser og bidrar til levende lokalsamfunn langs hele kysten, sier Ystmark.

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ny mateksportforskrift

Kuttet fraværet i fjor, er med på IA-prosjekt i år

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten